BİZ KİMİZ?

BİZ KİMİZ?

Marmara Psikoloji, uzman klinik psikolog doktor ve uzman klinik psikolog kadrosuyla oluşan bir ekibin çocuk, ergen, yetişkin, aile ve çift alanında hizmet verdiği danışmanlık merkezidir.
Bilimsel geçerliliği ve kanıta dayalı psikolojik danışmanlık desteği verilmektedir. Kurumumuz kendi alanında yetkin ve etik çerçeveye bağlı uzmanlarla çalışmaktadır.

Marmara Psikoloji, uzmanların ve danışanların haklarını gözetmeye önem gösterir. Kişilerin yaşamlarında ilerledikleri süreçlerde problem ve başa çıkamadıkları olaylarla karşılaştıklarında kendilerini güvende hissedecekleri alanları sağlayabilmeyi ve farkındalıklarını yakalamaya ve bunu yaparken de kişilere rahatlığı hissettirmek ve güveni sağlayabilmek en önemli amacıdır.

Marmara Psikoloji, güncel psikoterapi yaklaşımlarını takip eden, araştıran, gelişmekte ve değişmekte olan sistemini kişilere doğru ve etik bir şekilde aktarmayı hedefler. Amaç etkinliği kanıtlanmış olan psikoterapi ekollerini alanında yetkin, uzmanlaşmış kişiler tarafından temel eğitim ve süpervizyon programlarıyla klinik eğitimler veren programlar oluşturur.

1000 Mutlu Danışan
50 Değerli Konuşmacı
5000 Üzerinde Katılımcı

EĞİTİMLERİMİZ

Sunduğumuz tüm eğitimleri inceleyin.

Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi

EĞİTİM 10 MODÜLDÜR.


1. Modül 
•    Çocuk ve ergen psikiyatrisi: Gelişim, gelişimsel psikopatoloji ve çocuklarda ruhsal değerlendirmede...

Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi bubbles

EĞİTİMLERİMİZ

Sunduğumuz tüm eğitimleri inceleyin.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - BDT eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?
Dünyada şu anda bilimsel olarak kabul edilen en etkili terapi yöntemi, Bilişsel Davranışçı Terapidir. İnsan davranışı ve duygularını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. B...

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - BDT eğitimi bubbles

EĞİTİMLERİMİZ

Sunduğumuz tüm eğitimleri inceleyin.

Cinsel Terapi Eğitimi

Eğitim 10 Modüldür.

Eğitim Cinsel Terapi alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Sultan DOĞAN tarafından verilir. Florida International University onaylıdır. Hem İngilizce hem Türkçe sertifika verilir. Örgün eğitiml...

Cinsel Terapi Eğitimi bubbles

Hizmetlerimiz

Etkin Olduğumuz Hizmet Alanları

Marmara Psikoloji olarak uzman kadromuzla birçok farklı alanda danışmanlık hizmeti sunuyor, tüm danışanlarımız için süreç boyunca kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlar yaratıyoruz. 

Hizmetlerimizi İncele
Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Kişiler başa çıkamadığı olaylar yüzünden destek arayışına girebilirler. Bu durumlar, iş yaşamı, özel ve sosyal yaşamdaki stresli durumlar, uyum sorunları, çocukluk dönemindeki olumsuz yaşam durumları olabilir. Öncelikle yardım arayışına ‘neden’ girerler bunu anlamak gerekir

Daha Fazlası
Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, yasalarla belirlenmiştir ve aile bireylerine verilen hizmet olarak adlandırılır. Aynı çatı altında yaşayan insanların, evlilik, ayrılık ya da boşanma süreçlerinde yaşadıkları kişisel ya da ailesel problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olunur.

Daha Fazlası
Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

Bu dönem aileler içinde çocuk için de oldukça zorlu bir süreç olabilir. Her yaşta çocuklar farklı şekilde kendilerini gösteren yaklaşımları olabilir ve bu şekilde dünyayı keşfetmeye çalışabilirler.

Daha Fazlası
Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

Çocukluk Evresinden ayrılma ve bireyselleşmeye doğru geçilen bir süreçtir. Bu dönem daha sorgulayıcı, ailelerden biraz daha uzak, sosyal çevreye daha yakın olma süreçlerini barındırdığı problemli bir zaman olabilir.

Daha Fazlası
Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık, şirket içerisinde çalışan personelin daha verimli olabilmeleri için birbirleriyle uyumluluğunu artırmak adına verilen psikoterapi ve psikolojik hizmetleridir.

Daha Fazlası
Online Danışmanlık

Online Danışmanlık

Farklı ülke ve şehirlerde yaşayan veya sağlık problemlerinden ötürü danışmanlık merkezlerine gidemeyecek durumda veya gitmekte zorlanan kişiler ile internet ortamında görüntülü bağlantı ile ....

Daha Fazlası
Beslenme Danışmanlığı

Beslenme Danışmanlığı

Beslenme danışmanlığı bireye özel, ihtiyaç ve beklentilerinin göz önünde bulundurularak, gerekli vücut analizleri sonucuyla şekillenen özel beslenme planıdır.

Daha Fazlası

Referanslar

Birlikte Yol Almaktan Mutlu Olduğumuz Kurumsal İşletmeler

adnan menderes
gedik ü
iş bankası
yapı kredi
vodafone
yemeksepeti
turkcell
garanti

BİLİŞSEL (KOGNİTİF) DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

Kişilerin bilişsel dünyasında ve devamında kaliteli bir yaşama sahip olması amacıyla pek çok psikoterapi çeşidi geliştirilmiştir. Bunlar içerisinde yer alan Bilişsel Davranışçı Terapi, günümüzde psikoterapi türleri arasında kanıtlanmış ve en sık kullanılan psikoterapi çeşididir. Bilişsel Davranışçı Terapi insan düşünceleri ve düşüncelerin, duygular ve davranışlar üzerindeki etkilerini inceleyen psikolojik modellerden faydalanılarak geliştirilmiştir. Bu terapi çeşidi, zihnimizden geçen düşüncelerimizin duygularımızı ve hatta davranışlarımızı yönettiğini var sayar. Duygusal veya davranışsal olarak problem yaşanan anlarda düşünceler, duygular ve beraberinde davranışlar arasında kurulan ilişkinin bazı yanlış düşünce kalıplarına yol açtığını ve kişiyi bu yönde şartlanmaya ittiği üzerinde durur. Kişi bu inançlar sebebiyle yaşamdan zevk alamadığını, çevresi tarafından değer görmediğini düşünerek, şimdiki zaman ve gelecekle ilgili umudu olmayan bir karaktere bürünebilir. Bu düşünceler ise kişinin duygularını etkileyerek mutsuz, tükenmiş ruh hallerinin kapılarını aralayarak içe kapanmasına neden olabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapide, doğrudan uyumsuz davranışlar üzerine odaklanılır: Danışanın hayatında rahatsızlık veren bilişsel çarpıtmalar ve bu çarpıtmaları destekleyen davranışların asıl temelinde var olan düşünce yapısının değerlendirilmesi, daha doğru düşünce kalıpları ile yeniden düzenlenmesi hedeflenir. Bunu küçük bir örnek ile imgeleyecek olursak: danışanı, bisiklet sürmeyi öğrenmeye yeni başlayan ve endişeleri olan çocuğa benzetebilir; psikoterapisti ise öğrenme sürecinde çocuğa yardım eden bir ebeveyn olarak düşünebiliriz. Önce bisiklete binmesine ve dengesini korumasına yardım edersiniz. Zamanla istenmeyen yargıları kırılır ve inanmaya başlar. Kontrol hala sizdeyken yanında koşmaya devam edersiniz ve ardından belirsizce bırakırsınız önce bir elinizi, ardından diğer elinizi. Yola devam ederken kendine olan inancını yeniden kazanır, rahatlar ve güven duygusunu hisseder. Artık istendik inançlar ve başetme becerileri ile tek başına yola devam edecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte yolların nereye çıkacağı bilinmese dahi, edindiği baş etme becerileri ile güvenle yoluna devam edecektir…

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel teoriye göre; çocukluk çağından itibaren deneyimlenen olaylar otomatik düşüncelere, otomatik düşünceler ise; duygusal, davranışsal ve pekçok fizyolojik tepkinin temel yapısını oluşturmaktadır. Kişinin yaşamında ortaya çıkan psikolojik bozukluklar, farkında olmadan edindiği bu inançlar sisteminin uyarılmasına neden olan bazı olaylar sonucu gelişmektedir. 

Bilişsel Davranışçı Terapi, olumlu duygular ve davranışlar geliştirebilmek için, psikolojik sorunu oluşturan düşünceyi değiştirmeyi hedef alan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. BDT seanslarında şimdiki zamanda mevcut bulunan problem ve problemin altında yatan düşünceler değerlendirilir. Sorunlardan yola çıkılarak, temelde kişinin geçmişte bir olay ya da yaşanan bir süreç nedeniyle geliştirdiği mantıksız düşünce, uyum sağlamayan duygu ve davranışlarının değiştirilmesi amaçlanır. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi modüllerinde bu yanlış düşüncelerin doğru  bir şekilde yeniden değerlendirilip değiştirilmesi, duygularda ve davranışlarda düzelmelere yol açması için çeşitli vaka örnekleri üzerinden incelemeler yapılır. Kişinin sorunlarından arındırılmış, mutlu bir hayata kavuşmasını kolaylaştırmak için teknikler öğretilir. Tam da bu noktada Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, BDT Seanslarının daha verimli ve kısa sürede sonuçlanmasına yüksek oranda katkı sağlamaktadır. 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Hakkında

Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezi kapsamında açılan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Prof. Dr. Şükrü UĞUZ tarafından; adayların klinik bilgi, yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesi adına programa dahil edilmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Programının amacı; eğitime katılım sağlayan adayların uluslararası eğitim standartları doğrultusunda vaka formülasyonu ve bilimsel bulgular ışığında geçerliliği kanıtlanmış Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemlerini öğretmek, mesleki hayat sürecinde bilgi ve donanımlarını artırmalarına profesyonel anlamda katkı sağlamaktır. 

Adaylar Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi programında etkileşimli ders anlatımı, vaka örnekleri, rol canlandırmaları, sınıf içi egzersizler aracılığı ile çok sayıda psikolojik sorunda Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin klinik uygulamalarını öğrenmektedirler. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi sonunda, eğitime katılım sağlayan adayların BDT örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Programı İçeriği

Eğitimci: Prof. Dr. Şükrü UĞUZ
Psikiyatrist & Psikoterapist

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi tamamı Prof. Dr. Şükrü UĞUZ tarafından verilmektedir.

Modüller
1. Modül
Davranışçı Öğrenme Kuramları ve Davranış Analizi
● 20.yy’ da başlayan davranışçılık akımının gelişimi.
● İnsan davranışlarının uyarıcı-tepki bağlamında incelenmesi.
● Davranışçı tedavi prensipleri
● Davranış analizi 

2. Modül
Kognitif Kuramlar ve Kognitif Analiz
● Bilişsel terapinin gelişimi
● Bilişlerle çalışma
● Düşünceler/Kognisyonlar
● Ara İnançlar
● Şemalar
● Kognitif/Bilişsel analiz 

3. Modül
Seansların Planlanması
● Hastalığın öyküsünü alma
● Terapi amacı belirleme
● Seansların yapısı
● Formülasyon oluşturma 

4. Modül
Depresyona BDT Yaklaşımı
● Depresif Bozuklukların DSM-5 kriterleri
● Depresyonun klinik görünümü
● Depresyona bilişsel ve davranışçı bakış açısı
● Depresyonda yapılan bilişsel hatalar
● Depresyonda bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri 

5. Modül
Obsesif Kompulsif Bozukluğa BDT Yaklaşımı
● OKB’nin DSM-5 kriterleri ve klinik görünümü
● OKB’ ye bilişsel ve davranışçı bakış açısı
● OKB’ nin bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri
● “Exposure” 

6. Modül
Panik Bozukluğa BDT Yaklaşımı
● Panik Bozukluğun klinik görünümü ve tanılanması
● Panik bozukluğa bilişsel ve davranışçı bakış açısı
● Panik bozukluğun bilişsel modeli ve davranışçı yaklaşımlar
● “Exposure”
● Panik bozuklukta bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri 

7. Modül        
Sosyal Anksiyete Bozukluğuna BDT Yaklaşımı
● Sosyal anksiyete bozukluğunun klinik görünümü ve tanılanması
● Sosyal anksiyete bozukluğuna bilişsel ve davranışçı bakış açısı
● Sosyal anksiyete bozukluğunun bilişsel model¡ ve davranışçı yaklaşımlar
● Bilişsel model
● “Exposure”
● Sosyal anksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri 

8. Modül            
Yaygın Anksiyete Bozukluğuna BDT Yaklaşımı
● Yaygın anksiyete bozukluğunun klinik görünümü ve tanılanması
● Yaygın anksiyete bozukluğuna bilişsel ve davranışçı bakış açısı
● Yaygın anksiyete bozukluğunun bilişsel modeli
● Tip I ve Tip II endişe
● Yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri 

9. Modül            
Travma Sonrası Stres Bozukluğuna BDT Yaklaşımı
● Travma ve travma sonrası stres bozukluğu ilişkisi, klinik görünümü ve tanımlanması
● Travma sonrası stres bozukluğuna bilişsel ve davranışçı bakış açısı
● Travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapisi teknikleri
● “Exposure” ve “Sistematik duyarsızlaştırma”

Süpervizyon

Süpervizyon, “grup süpervizyonu” şeklinde gerçekleştirilmektedir. Süpervizyon derslerinde süpervizyon alan kişiler vaka formülasyonlarının sunumlarını yapmaktadır. Ardından sunulan vakaların diğer öğrenciler tarafından yorumlanması ve süpervizör tarafından değerlendirilerek puanlanması yapılmaktadır. Amaç, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitiminde teorik bilgiler alan kişilerin pratik olarak kendilerini geliştirmesi ve başka vakaları yorumlayabilmesidir. Katılımcılar gerçekleştirdikleri seanslardan; biri ilk 3 seanstan biri de tekniklerin uygulanmaya başladığı seanslardan olmak üzere 2 seanslarını deşifre ederek sunmaları. Terapi süreci tamamlamış bir vakanın formülasyonunu sunmaları. Vaka sunumları sırasında ve sonrasında aktif katılım göstermeleri. Katılım için iki farklı hastanın/danışanın vaka formülasyonu gerekmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi sonrası süpervizyon ücreti katılım dönemine göre değişiklik göstermekte olup, ayrıca belirlenecektir. Süpervizyon sonrası katılımcılar “Uygulayıcı Belgesi” almaya hak kazanır.  

Eğitim Süresi Ve Saatleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Zoom-Meeting üzerinden interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğitim; pazar günleri saat 09.30’da başlar, 16.30-17.00 arasında grup dinamiğine göre sona erer.  Eğitim 9 modül, 90 saatten oluşmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Hangi Psikolojik Problemlerin İyileştirilmesinde Kullanılabilir?

Bilişsel Davranışçı Terapi, günümüzde pek çok psikolojik problemde psikiyatrik ilaçlarla birlikte veya tek başına başarı ile uygulanmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ile bu terapi tekniğini daha yetkin ve donanımlı halde uygulayabilecek konuma gelebileceksiniz. Bu psikolojik problemleri:

● Anksiyete bozuklukları
● Uyku bozuklukları
● Yeme bozuklukları
● Obsesif kompulsif bozukluk
● Panik bozukluk
● Hipokondriyazis
● Travma sonrası stres bozukluğu
● Yaygın anksiyete bozukluğu
● Depresyon
● Cinsel işlev bozuklukları
● Çift tedavileri ve aile terapileri
● Alkol ve madde kötüye kullanımı
● Somatoform bozukluklar
● Sosyal fobi
● Özgül fobiler
● Tik gibi çeşitli davranış problemleri 

Olarak sıralayabiliriz.

Eğitime Kimler Katılım Sağlayabilir?

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi; bu teorik alanda yapılandırılmış eğiticilerin bilgi, beceri, süre ve içerik açısından uluslararası kalite standartlarına uygun olarak tasarlanan program kapsamında oluşturulmuştur. Bilişsel Davranışçı Terapi tekniklerinin bilgi ve beceri açısından yetkin ruh sağlığı çalışanları tarafından uygulanması beklenmektedir. Bu kapsamda bu kişileri:  

● Psikologlar
● Psikolojik danışmanlar
● Psikoloji ve PDR bölümlerin psikopatoloji dersi almış öğrenciler
● Psikiyatristler
● Psikiyatrist asistanları
● Psikiyatri hemşireleri 

Olarak sıralayabiliriz.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitiminin Mesleki Alanda Sağladığı Katkılar Nelerdir?

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve sonrasında yapılacak olan süpervizyon sayesinde, yapılan çalışmalarda sonuçları kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemi olan BDT seanslarında sertifika ve uygulayıcı belgesi almanın iş hayatında oldukça önemli katkıları bulunmaktadır.Bilişsel Davranışçı Terapi’ nin diğer terapiler içerisinde en avantajlı yanı “cost-effective” olması, yani süresinin kısa etkinliğinin yüksek olmasıdır. Sadece 8-12 seans gibi kısa bir sürede olumlu etkileri gözlemlenmektedir. Bir ruh sağlığı çalışanının Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ile BDT tekniklerini bilmesi, uygulayabilecek konuma gelmesi; çok daha fazla danışanın hayatına dokunup, yardım edebilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi katılımı için eğitim başvuru formunu doldurarak kayıt sürecini gerçekleştirebilirsiniz.

Devamını Göster...