Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - BDT Eğitimi

Prof. Dr. Şükrü UĞUZ
9 Modül
90 Saat

 

 

Bdt Eğitimi - Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?
Dünyada şu anda bilimsel olarak kabul edilen en etkili terapi yöntemi, Bilişsel Davranışçı Terapidir. İnsan davranışı ve duygularını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir psikoterapi yaklaşımıdır.

 Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies – EABCT)’nin  eğitim programına paralel hazırlanmıştır.

Her modülde sabah oturumunda teorik bilgilerin işlenmesi, öğleden sonra küçük küçük gruplar oluşturarak uygulama yapılması role play çalışması ve eğitmenin vaka sunumu şeklinde yapılacaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi tamamlayan katılımcılara özel Prof. Dr. Şükrü UĞUZ tarafından ücretsiz her ay belirlenen gün ve saatte düzenli olarak vaka paylaşımı ve soru - cevap etkinliğimiz gerçekleştirilmektedir. 

BDT Eğitimini tamamlayan katılımcılara özel ayrıca ''Borderline Kişilik Bozukluğunda BDT'' atölyesine ücretsiz katılım sağlayabilirler. Prof. Dr. Şükrü UĞUZ tarafından verilecektir. Atölye katılımcılarına dijital katılım belgesi gönderilecektir.

Eğitim İçeriği
Davranışçı Öğrenme Kuramları ve Davranış Analizi.
Kognitif Kuramlar ve Kognitif Analiz.
Seansların Planlanması.
Depresyona BDT Yaklaşımı.
Obsesif Kompulsif Bozukluğa BDT Yaklaşımı.
Panik Bozukluğa BDT Yaklaşımı.
Sosyal Anksiyete Bozukluğuna BDT Yaklaşımı.
Yaygın Anksiyete Bozukluğuna BDT Yaklaşımı.
Travma Sonrası Stres Bozukluğuna BDT Yaklaşımı.

Modüllerin İçeriği


1.Modül

Davranışçı Öğrenme Kuramları ve Davranış Analizi.


Modülün Amacı : Katılımcıların, Bilişsel Davranış Terapileri’nin gelişiminde rolü olan davranışçı kuramlarını öğrenmesi ve davranış analizi yapma becerisini kazanması.
Modülün İçeriği
•    20.yyda başlayan davranışçılık akımının gelişimi.
•    İnsan davranışlarının uyarıcı-tepki bağlamında incelenmesi.
•    Davranışçı tedavi prensipleri
•    Davranış analizi
Modül Sonunda Katılımcılar;
•    20.yy’dan günümüze hangi davranışçı kuramların geliştirildiği,
•    İnsan davranışlarının nelerden etkilendiği,
•    Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği,
•    Davranış analizinin nasıl yapılacağı,
•    Davranışçı tekniklerin ne olduğu ve nasıl uygulanabileceği.
Sorularını yanıtlayabilecek ve bu tekniklerle alıştırma yapabileceklerdir.


2. Modül

Kognitif Kuramlar ve Kognitif Analiz

Modülün Amacı: Katılımcıların, Bilişsel Davranış Terapileri’nin gelişiminde rolü olan kogitif kuramları öğrenmesi ve kognitif analizi yapma becerisini kazanması
Modülün İçeriği
•    Bilişsel terapinin gelişimi.
•    Bilişlerle çalışma.
•    Düşünceler/Kognisyonlar.
•    Ara İnançlar.
•    Şemalar.
•    Kognitif/Bilişsel analiz.
Modül Sonunda Katılımcılar;
•    Bilişsel kuramın nasıl oluştuğu ve geliştiği,
•    Olumsuz otomatik düşüncenin ne olduğu,
•    Olumsuz otomatik düşüncenin duygu ve davranışları nasıl etkilediği,
•    Anahtar kognisyonun ne olduğu,
•    Bilişsel çarpıtmaların ne olduğu,
•    Bilişsel/Kognitif analizin nasıl yapılacağı
•    Bilişsel tekniklerin ne olduğu ve nasıl uygulanabileceği
Sorularını yanıtlayabilecek ve bu tekniklerle alıştırma yapabileceklerdir.


3.Modül

Seansların Planlanması

Modülün Amacı: Katılımcıların Bilişsel Davranış Terapi seanslarının yapısını ve bu yapının nasıl şekillendirmeleri gerektiğini öğrenmeleri.
Modülün İçeriği
•    Hastalığın öyküsünü alma.
•    Terapi amacı belirleme.
•    Seansların yapısı.
•    Formülasyon oluşturma.
Modül Sonunda Katılımcılar;
•    Sorunun/Hastalığın öyküsünün nasıl alınacağı,
•    Sorunların nasıl değerlendirileceği,
•    Terapi amacının nasıl belirleneceği,
•    Seansların yapısının nasıl şekilleneceği,
•    Formülasyonun nasıl yapılacağı,
Sorularını yanıtlayabilecek ve bu konularda uygulama yapma imkanı bulacaklardır.


4.Modül 

Depresyonda BDT Yaklaşımı

Modülün Amacı: Katılımcıların, depresif bozuklukları bilişsel ve davranışçı açıdan değerlendirebilme, kişiye özel terapi planı oluşturabilme ve depresyonun sağaltımında bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmaları.

Modülün İçeriği
•    Depresif Bozuklukların DSM-5 kriterleri.
•    Depresyonun klinik görünümü.
•    Depresyona bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
•    Depresyonda yapılan bilişsel hatalar.
•    Depresyonda bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri
Modül Sonunda Katılımcılar;
•    Bilişsel ve davranışçı kuramın depresif bozuklukları nasıl değerlendirdiği,
•    Bilişsel ve davranışçı olarak depresyon öyküsünün nasıl alınacağı,
•    Depresyonun bilişsel davranış terapisinde hangi tekniklerin, nasıl kullanılabileceği,
Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.


5. Modül 

Panik Bozukluğunda BDT Yaklaşımı

Modülün Amacı:  Katılımcıların, panik bozukluğu bilişsel ve davranışçı açıdan değerlendirebilme, kişiye özel terapi planı oluşturabilme ve panik bozukluğun sağaltımında bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmaları.
Modülün İçeriği
•    Panik Bozukluğun klinik görünümü ve tanılanması.
•    Panik bozukluğa bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
•    Panik bozukluğun bilişsel modeli ve davranışçı yaklaşımlar.
•    “Exposure”
•    Panik bozuklukta bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri.
Modül Sonunda Katılımcılar;
•    Bilişsel ve davranışçı kuramın panik bozukluğu nasıl değerlendirdiği,
•    Bilişsel ve davranışçı olarak panik bozukluk öyküsünün nasıl alınacağı,
•    Panik bozukluğun bilişsel modelinin nasıl yapıldığı,
•    Panik bozukluğun bilişsel davranış terapisinde hangi tekniklerin, nasıl kullanılabileceği,
Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

6. Modül

Sosyal Anksiyete Bozukluğunda BDT Yaklaşımı

Modülün Amacı:  Katılımcıların, sosyal anksiyete bozukluğunu bilişsel ve davranışçı açıdan değerlendirebilme, kişiye özel terapi planı oluşturabilme ve sosyal anksiyete bozukluğunun sağaltımında bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmaları.
Modülün İçeriği
•    Sosyal anksiyete bozukluğunun klinik görünümü ve tanılanması.
•    Sosyal anksiyete bozukluğuna bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
•    Sosyal anksiyete bozukluğunun bilişsel model¡ ve davranışçı yaklaşımlar.
•    Bilişsel model.
•    “Exposure”.
•    Sosyal aksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri.
Modül Sonunda Katılımcılar;
•    Bilişsel ve davranışçı kuramın sosyal anksiyete bozukluğunu nasıl değerlendirdiği,
•    Bilişsel ve davranışçı bakış açısıyla sosyal anksiyete bozukluğu öyküsünün nasıl alınacağı,
•    Sosyal anksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranış terapisinin aşamalarının neler olduğu, hangi tekniklerin, nasıl kullanılabileceği,
Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

7. Modül

Yaygın Anksiyete Bozukluğunda BDT Yaklaşımı

Modülün Amacı:  Katılımcıların, yaygın anksiyete bozukluğunu bilişsel ve davranışçı açıdan değerlendirebilme, kişiye özel terapi planı oluşturabilme ve yaygın anksiyete bozukluğunun sağaltımında bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmaları.
Modülün İçeriği
•    Yaygın anksiyete bozukluğunun klinik görünümü ve tanılanması.
•    Yaygın anksiyete bozukluğuna bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
•    Yaygın anksiyete bozukluğunun bilişsel modeli.
•    Tip I ve Tip II endişe.
•    Yaygın aksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri.
Modül Sonunda Katılımcılar;
•    Bilişsel ve davranışçı kuramın yaygın ankiyete bozukluğunu nasıl değerlendirdiği,
•    Bilişsel ve davranışçı bakış açısıyla yaygın anksiyete bozukluğu öyküsünün nasıl alınacağı,
•    Yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranış terapisinin aşamalarının neler olduğu, hangi tekniklerin, nasıl kullanılabileceği
Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

8. Modül 

Obsesif Kompulsif Bozukluğunda BDT Yaklaşımı

Modülün Amacı:  Katılımcıların, bilişsel ve davranışçı bakış açısı ile OKB öyküsü aldıktan sonra OKB’nin bilişsel davranış terapisi prensiplerini öğrenip teknikleri uygulayabilecek beceriyi geliştirmeleri.
Modülün İçeriği
•    OKB’nin DSM-5 kriterleri ve klinik görünümü.
•    OKB’ye bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
•    OKB’nin bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri.
•    “Exposure”
Modül Sonunda Katılımcılar;
•    Bilişsel ve davranışçı kuramın OKB’yi nasıl değerlendirdiği,
•    Bilişsel ve davranışçı olarak OKB öyküsünün nasıl alınacağı,
•    Davranışçı terapi prensiplerinden “eposure”ın nasıl yapılacağı,
•    OKB’nin bilişsel davranış terapisinde hang¡ tekniklerin, nasıl kullanılabileceği,
Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

9. Modül

Travma Sonrası Stres Bozukluğuna BDT Yaklaşımı

Modülün Amacı:  Katılımcıların, travma sonrası stres bozukluğunu bilişsel ve davranışçı açıdan değerlendirebilme, kişiye özel terapi planı oluşturabilme ve travma sonrası stres bozukluğunun sağaltımında bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmaları.
Modülün İçeriği
•    Travma ve travma sonrası stres bozukluğu ilişkisi, klinik görünümü ve tanımlanması.
•    Travma sonrası stres bozukluğuna bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
•    Travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapisi teknikleri.
•    “Exposure” ve “Sistematik duyarsızlaştırma”.
Modül Sonunda Katılımcılar;
•    Travmatik yaşantı  ve travma sonrası stres bozukluğu arasında nasıl bir ilişki olduğu,
•    Bilişsel ve davranışçı bakış açısıyla travma sonrası stres bozukluğu öyküsünün nasıl anlatılacağı,
•    Travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapisinin aşamalarının neler olduğu, hangi tekniklerin, nasıl kullanılabileceği,
Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

Eğitim Kazanımları
1.    Bilişsel ve davranış kuramlarını öğrenme.
2.    Bu kuramlar doğrultusunda psikopatojileri anlama ve değerlendirme.
3.    Terapötik iletişim becerilerini geliştirme.
4.    Bilişsel Davranış Terapisi tekniklerini öğrenme.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ile katılımcıların Bilişsel Davranışçı Terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması hedeflenmektedir.

Süpervizyon (Süpervizyon ayrı bir eğitim olarak açılmaktadır)

Supervizyon, peer supervision/akran supervizyonu olarak adlandırılan yöntemle yapılmaktadır.

Katılımcılar toplamda 3 vaka sunacaklardır;

Bu vakalardan ilki terapiye başladıktan sonraki ilk üç seanstan

İkincisi dördüncü seanstan ses kaydı alınarak ve bu ses kayıtlarının deşifre edilerek (kelime kelime yazıya dökerek)

Üçüncüsü tamamlanmış bir vakanın formülasyonu yazılarak getirilecek.

Bu vakalar önce akranlar tarafından değerlendirilecek, en son hoca değerlendirip geri bildirimde bulunacak. Her sunum supervizyon ölçeğine göre değerlendirilecek ve eğer öğrenci geçer not alırsa diğer vakaya geçebilecektir.

İlk ders yarım günü öykü alma ve seanslara hazırlık, kurallar ve hastayı terapiye hazırlama anlatılacak detaylı olarak anlatılacak ve öğleden sonra örnek vaka sunulucak.

Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi görseli - Bdt eğitimi Marmara Psikoloji Prof. Dr.Şükrü UĞUZ
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - BDT Eğitimi

Eğitim İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Her modülde sabah oturumunda teorik bilgilerin işlenmesi, öğleden sonra küçük küçük gruplar oluşturarak uygulama yapılması role play çalışması ve eğitmenin vaka sunumu şeklinde yapılacaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi tamamlayan katılımcılara özel Prof. Dr. Şükrü UĞUZ tarafından ücretsiz her ay belirlenen gün ve saatte düzenli olarak vaka paylaşımı ve soru - cevap etkinliğimiz gerçekleştirilmektedir. 

BDT Eğitimini tamamlayan katılımcılara özel ayrıca ''Borderline Kişilik Bozukluğunda BDT'' atölyesine ücretsiz katılım sağlayabilirler. Prof. Dr. Şükrü UĞUZ tarafından verilecektir. Atölye katılımcılarına dijital katılım belgesi gönderilecektir.

Her modül öncesinde Prof.Dr Şükrü UĞUZ tarafından hazırlanan sunum ve materyaller katılımcılar ile paylaşılmaktadır.

Kaçırdığınız derslerin telafisini bir sonra ki eğitim grubumuza katılarak alabilirsiniz.

Eğitim Süresi: Toplam 9 Modül, 90 saattir 
Cumartesi Pazar günleri gerçekleştirilecektir
Saat 10.00 – 18.00 Arası Yapılır
Zoom-Meeting üzerinden interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir
 

 

 • 15 Eylül
 • 22 Eylül
 • 29 Eylül
 • 06 Ekim
 • 13 Ekim
 • 20 Ekim
 • 27 Ekim
 • 03 Kasım
 • 10 Kasım

 • Psikologlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR bölümlerin psikopatoloji dersi almış öğrenciler
 • Ruh sağlığı alanında yüksek lisans yapanlar
 • Psikiyatristler
 • Psikiyatrist asistanları
 • Psikiyatri hemşireleri

iki ayrı belge verilmektedir.

 1. Üniversite onaylı eğitim sertifikası ( E- Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz) verilecektir.
 2. Marmara Psikoloji tarafından verilen Prof. Dr. Şükrü UĞUZ imzası ile eğitim belgesi verilmektedir.

Öğrenci belgeniz veya mezuniyet belgeniz gerekmektedir.

 • Kontenjan sınırlı olduğu için ücret ödeme sırasına göre kesin kayıt yapılmaktadır.
 • 3-4 kişilik gruplarda %5 bulunmaktadır. 
 • 5-9 kişilik gruplarda %10 indirim bulunmaktadır.
 • 10 kişi ve üzeri gruplarda %15 indirim bulunmaktadır. 
 • Eğitime kayıt olduktan sonra yapılan iptallerde kapora iadesi yapılmayacaktır. Eğitim başladıktan sonra yapılan iptallerde ise eğitim ücreti iadesi yapılmayacaktır. 
 • Kişiler katılamadığı  2 modüle bir sonraki eğitim grubu ile ücretsiz katılabilirler. Marmara Psikoloji tarafından bilgilendirilmesi yapılır. 2 modül devamsızlığı geçmesi halinde belge almaya hak kazanamaz. İsterse yapılacak olan sonraki eğitim gruplarına yeni fiyat üzerinden kayıt yaptırabilir.
 • Eğitim hakkında bilgi almak için 0530118 8334 numaradan ulaşabilirsiniz.
 • Ödeme dekontunuzu  0530 118 8334 numaralı telefona bilgi verebilirsiniz.

 Marmara Psikoloji olarak kurumumuza gelen her bir kursiyer bizim için çok değerlidir ve onların haklarını gözetmeye özen gösteririz. Kursiyerlerimizin akıllarında olan eğitim içeriğinde ki zenginlik, eğitimi veren kişinin alanında çalışmalar ve  yetkinliğine  önem vermekteyiz çünkü kurum olarak gelen meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın kaygılarını göz önüne alarak etik çerçeveye bağlı ilerlemekteyiz. Kursiyerler eğitim aldıklarında konuya hakim olması, akıllarındaki sorulara cevap bulacağı yetkin bir hocadan her sorusunun cevabını alması en temel amacımızdır.
 

Prof. Dr. Şükrü UĞUZ - ÖZGEÇMİŞ

Accredited Cognitive Behavioural Therapist,

European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) tarafından akredite edilmiştir.

Şükrü UĞUZ Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesinden 1989 yılında mezun oldu.  Aynı bölümde Psikiyatri uzmanlığını ve Doçentliğini aldı. Daha çok psikoterapi alanında çalışmalar yaptı ve eğitimler verdi. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanan bilimsel makaleler ve kitap bölümleri yazdı.

2011 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Adana) Psikiyatri Anabilim Dalına geçti.

2013 yılında Profesörlüğünü alarak Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nün kadrosuna öğretim üyesi olarak katıldı.  Burada lisans ve yüksek lisansta psikopatoloji  ve kognitif psikoloji derslerini vermektedir.

Türk Psikiyatri Derneği (TPD), American Psychiatric Association (APA) ve Kognitif Davranış Terapileri Derneği (KDTD)’ ne üyedir.

Bir dönem Prof. Dr Mehmet Zihni SUNGUR başkanlığında Kognitif Davranış Terapileri Derneğinde başkan yardımcılığı yapmış olup Eğitici ve süpervizör olarak çalışmaktadır.

Halen hekimliğinin yanı sıra Psikoterapi eğitimleri ve Türkiye’de marka bilinirliği yüksek birçok şirkete endüstri psikolojisi alanında danışmanlık yapmaktadır.

Şuan da Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölüm başkanlığı yapmaktadır.

 

EĞİTİME BAŞVURMAK İSTİYORUM