BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

Eğitime Başvurmak İstiyorum

Eğitmen

Prof. Dr. Şükrü UĞUZ
Psikiyatrist&Psikoterapist

Eğitimin tamamı Prof. Dr. Şükrü UĞUZ tarafından verilmektedir

Eğitim, Marmara Psikoloji tarafından düzenlenmektedir.

Sertifika

Eğitimi tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda Uluslararası Acreditasyona sahip 196 ülkede geçerli Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezi onaylı “Katılım Belgesi” verilmektedir. Katılımcılar, katılım belgesi ile mesleki yetki sınırlılıkları içerisinde BDT Uygulamaları yapabilirler. Online eğitim belgelerinde “online” ibaresi bulunmamaktadır

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Dünyada şu anda bilimsel olarak kabul edilen en etkili terapi yöntemi, Bilişsel Davranışçı Terapidir. İnsan davranışı ve duygularını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Eğitim İçeriği

 • Davranışçı Öğrenme Kuramları ve Davranış Analizi.
 • Kognitif Kuramlar ve Kognitif Analiz.
 • Seansların Planlanması.
 • Depresyona BDT Yaklaşımı.
 • Obsesif Kompulsif Bozukluğa BDT Yaklaşımı.
 • Panik Bozukluğa BDT Yaklaşımı.
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğuna BDT Yaklaşımı.
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğuna BDT Yaklaşımı.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğuna BDT Yaklaşımı.

Her modülde sabah oturumunda teorik bilgilerin işlenmesi, öğleden sonra küçük küçük gruplar oluşturarak uygulama yapılması ve eğitmenin vaka sunumu şeklinde yapılacaktır.

Modüllerin İçeriği

Davranışçı Öğrenme Kuramları ve Davranış Analizi.

Modülün Amacı : Katılımcıların, Bilişsel Davranış Terapileri’nin gelişiminde rolü olan davranışçı kuramlarını öğrenmesi ve davranış analizi yapma becerisini kazanması.

Modülün İçeriği

 • 20.yyda başlayan davranışçılık akımının gelişimi.
 • İnsan davranışlarının uyarıcı-tepki bağlamında incelenmesi.
 • Davranışçı tedavi prensipleri
 • Davranış analizi

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • 20.yy’dan günümüze hangi davranışçı kuramların geliştirildiği,
 • İnsan davranışlarının nelerden etkilendiği,
 • Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği,
 • Davranış analizinin nasıl yapılacağı,
 • Davranışçı tekniklerin ne olduğu ve nasıl uygulanabileceği.

Sorularını yanıtlayabilecek ve bu tekniklerle alıştırma yapabileceklerdir.

Kognitif Kuramlar ve Kognitif Analiz.

Modülün Amacı : Katılımcıların, Bilişsel Davranış Terapileri’nin gelişiminde rolü olan kogitif kuramları öğrenmesi ve kognitif analizi yapma becerisini kazanması

Modülün İçeriği

 • Bilişsel terapinin gelişimi.
 • Bilişlerle çalışma.
 • Düşünceler/Kognisyonlar.
 • Ara İnançlar.
 • Şemalar.
 • Kognitif/Bilişsel analiz.

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • Bilişsel kuramın nasıl oluştuğu ve geliştiği,
 • Olumsuz otomatik düşüncenin ne olduğu,
 • Olumsuz otomatik düşüncenin duygu ve davranışları nasıl etkilediği,
 • Anahtar kognisyonun ne olduğu,
 • Bilişsel çarpıtmaların ne olduğu,
 • Bilişsel/Kognitif analizin nasıl yapılacağı
 • Bilişsel tekniklerin ne olduğu ve nasıl uygulanabileceği

Sorularını yanıtlayabilecek ve bu tekniklerle alıştırma yapabileceklerdir.

Seansların Planlanması.

Modülün Amacı : Katılımcıların Bilişsel Davranış Terapi seanslarının yapısını ve bu yapının nasıl şekillendirmeleri gerektiğini öğrenmeleri.

Modülün İçeriği

 • Hastalığın öyküsünü alma.
 • Terapi amacı belirleme.
 • Seansların yapısı.
 • Formülasyon oluşturma.

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • Sorunun/Hastalığın öyküsünün nasıl alınacağı,
 • Sorunların nasıl değerlendirileceği,
 • Terapi amacının nasıl belirleneceği,
 • Seansların yapısının nasıl şekilleneceği,
 • Formülasyonun nasıl yapılacağı,

Sorularını yanıtlayabilecek ve bu konularda uygulama yapma imkanı bulacaklardır.

Depresyona BDT Yaklaşımı.

Modülün Amacı : Katılımcıların, depresif bozuklukları bilişsel ve davranışçı açıdan değerlendirebilme, kişiye özel terapi planı oluşturabilme ve depresyonun sağaltımında bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmaları.

Modülün İçeriği

 • Depresif Bozuklukların DSM-5 kriterleri.
 • Depresyonun klinik görünümü.
 • Depresyona bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
 • Depresyonda yapılan bilişsel hatalar.
 • Depresyonda bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • Bilişsel ve davranışçı kuramın depresif bozuklukları nasıl değerlendirdiği,
 • Bilişsel ve davranışçı olarak depresyon öyküsünün nasıl alınacağı,
 • Depresyonun bilişsel davranış terapisinde hangi tekniklerin, nasıl kullanılabileceği,

Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğa BDT Yaklaşımı.

Modülün Amacı :  Katılımcıların, bilişsel ve davranışçı bakış açısı ile OKB öyküsü aldıktan sonra OKB’nin bilişsel davranış terapisi prensiplerini öğrenip teknikleri uygulayabilecek beceriyi geliştirmeleri.

Modülün İçeriği

 • OKB’nin DSM-5 kriterleri ve klinik görünümü.
 • OKB’ye bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
 • OKB’nin bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri.
 • “Exposure”

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • Bilişsel ve davranışçı kuramın OKB’yi nasıl değerlendirdiği,
 • Bilişsel ve davranışçı olarak OKB öyküsünün nasıl alınacağı,
 • Davranışçı terapi prensiplerinden “eposure”ın nasıl yapılacağı,
 • OKB’nin bilişsel davranış terapisinde hang¡ tekniklerin, nasıl kullanılabileceği,

Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

Panik Bozukluğa BDT Yaklaşımı.

Modülün Amacı :  Katılımcıların, panik bozukluğu bilişsel ve davranışçı açıdan değerlendirebilme, kişiye özel terapi planı oluşturabilme ve panik bozukluğun sağaltımında bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmaları.

Modülün İçeriği

 • Panik Bozukluğun klinik görünümü ve tanılanması.
 • Panik bozukluğa bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
 • Panik bozukluğun bilişsel modeli ve davranışçı yaklaşımlar.
 • “Exposure”
 • Panik bozuklukta bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri.

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • Bilişsel ve davranışçı kuramın panik bozukluğu nasıl değerlendirdiği,
 • Bilişsel ve davranışçı olarak panik bozukluk öyküsünün nasıl alınacağı,
 • Panik bozukluğun bilişsel modelinin nasıl yapıldığı,
 • Panik bozukluğun bilişsel davranış terapisinde hangi tekniklerin, nasıl kullanılabileceği,

Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

Sosyal Anksiyete Bozukluğuna BDT Yaklaşımı.

Modülün Amacı :  Katılımcıların, sosyal anksiyete bozukluğunu bilişsel ve davranışçı açıdan değerlendirebilme, kişiye özel terapi planı oluşturabilme ve sosyal anksiyete bozukluğunun sağaltımında bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmaları.

Modülün İçeriği

 • Sosyal anksiyete bozukluğunun klinik görünümü ve tanılanması.
 • Sosyal anksiyete bozukluğuna bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
 • Sosyal anksiyete bozukluğunun bilişsel model¡ ve davranışçı yaklaşımlar.
 • Bilişsel model.
 • “Exposure”.
 • Sosyal aksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri.

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • Bilişsel ve davranışçı kuramın sosyal anksiyete bozukluğunu nasıl değerlendirdiği,
 • Bilişsel ve davranışçı bakış açısıyla sosyal anksiyete bozukluğu öyküsünün nasıl alınacağı,
 • Sosyal anksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranış terapisinin aşamalarının neler olduğu, hangi tekniklerin, nasıl kullanılabileceği,

Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğuna BDT Yaklaşımı.

Modülün Amacı :  Katılımcıların, yaygın anksiyete bozukluğunu bilişsel ve davranışçı açıdan değerlendirebilme, kişiye özel terapi planı oluşturabilme ve yaygın anksiyete bozukluğunun sağaltımında bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmaları.

Modülün İçeriği

 • Yaygın anksiyete bozukluğunun klinik görünümü ve tanılanması.
 • Yaygın anksiyete bozukluğuna bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
 • Yaygın anksiyete bozukluğunun bilişsel modeli.
 • Tip I ve Tip II endişe.
 • Yaygın aksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri.

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • Bilişsel ve davranışçı kuramın yaygın ankiyete bozukluğunu nasıl değerlendirdiği,
 • Bilişsel ve davranışçı bakış açısıyla yaygın anksiyete bozukluğu öyküsünün nasıl alınacağı,
 • Yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel ve davranış terapisinin aşamalarının neler olduğu, hangi tekniklerin, nasıl kullanılabileceği

Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğuna BDT Yaklaşımı.

Modülün Amacı :  Katılımcıların, travma sonrası stres bozukluğunu bilişsel ve davranışçı açıdan değerlendirebilme, kişiye özel terapi planı oluşturabilme ve travma sonrası stres bozukluğunun sağaltımında bilişsel ve davranışçı teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmaları.

Modülün İçeriği

 • Travma ve travma sonrası stres bozukluğu ilişkisi, klinik görünümü ve tanımlanması.
 • Travma sonrası stres bozukluğuna bilişsel ve davranışçı bakış açısı.
 • Travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapisi teknikleri.
 • “Exposure” ve “Sistematik duyarsızlaştırma”.

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • Travmatik yaşantı  ve travma sonrası stres bozukluğu arasında nasıl bir ilişki olduğu,
 • Bilişsel ve davranışçı bakış açısıyla travma sonrası stres bozukluğu öyküsünün nasıl anlatılacağı,
 • Travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapisinin aşamalarının neler olduğu, hangi tekniklerin, nasıl kullanılabileceği,

Sorularını yanıtlayabilecek ve bu alanda uygulama yapma şansı bulabileceklerdir.

Eğitim Kazanımları

 1. Bilişsel ve davranış kuramlarını öğrenme.
 2. Bu kuramlar doğrultusunda psikopatojileri anlama ve değerlendirme.
 3. Terapötik iletişim becerilerini geliştirme.
 4. Bilişsel Davranış Terapisi tekniklerini öğrenme.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ile katılımcıların Bilişsel Davranışçı Terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması hedeflenmektedir.

Süpervizyon 

Süpervizyon, “grup süpervizyonu” şeklinde gerçekleştirilmektedir.süpervizyon derslerinde süpervizyon alan kişiler vaka formülasyonlarının sunumlarını yapmaktadır. Ardından sunulan vakaların diğer öğrenciler tarafından yorumlanması ve süpervizör tarafından değerlendirilerek puanlanması yapılmaktadır. Amaç, teorik eğitiminden geçen kişilerin pratik olarak kendilerini geliştirmesi ve başka vakaları yorumlayabilmesidir. Katılımcılar gerçekleştirdikleri seanslardan ; biri ilk 3 seanstan biri de tekniklerin uygulanmaya başladığı seanslardan olmak üzere 2 seanslarını deşifre ederek sunmaları. Terapi süreci tamamlamış bir vakanın formülasyonunu sunmaları. Vaka sunumları sırasında ve sonrasında aktif katılım göstermeleri. Katılım için iki farklı hastanın/danışanın vaka formülasyonu gerekmektedir. Süpervizyon ücreti katılım dönemine göre değişiklik göstermekte olup, ayrıca belirlenecektir. Süpervizyon sonrası katılımcılar “Uygulayıcı Belgesi” almaya hak kazanır.

Kimler Katılabilir ?

 • Psikologlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR bölümlerin psikopatoloji dersi almış öğrenciler
 • Psikiyatristler
 • Psikiyatrist asistanları
 • Psikiyatri hemşireleri

Eğitim Süresi ve Saatleri

Eğitim, 9 modülden (90 saat) oluşmaktadır.

Eğitim Pazar günleri yapılacaktır.

Online eğitimler, Zoom-Meeting üzerinden interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğitim; saat 09.30’da başlar, 16.30-17.00 arasında grup dinamiğine göre sona erer.

Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezi, BDT Eğitimi programlarında Prof. Dr. Şükrü UĞUZ tarafından zengin bilgi ve deneyimini katılımcılarla paylaşmaktadır;

Eğitim Tarihleri

 • 07-21 Kasım
 • 05-19 Aralık
 • 02-16 Ocak
 • 06-20 Şubat
 • 06 Mart

Kayıt ve Geri Ödemeyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

 • Eğitime yedi gün kala yapılan iptallerde eğitim ücreti ya da kapora iade talepleri kabul edilmemektedir. Herhangi bir sebepten ötürü eğitime katılamayan kursiyer bu hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.
 • Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezi, hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitimin iptal edildiği tarihten sonra katılımcıların ücretleri iade edilir. İsteğe bağlı olarak akademik takvimdeki ileri eğitimlere de aktarılabilir.
 • Kayıt için ödeme yapmadan önce mutlaka bizden kontenjan bilgisi almanızı öneririz Her bir eğitim için ayrılan toplam kontenjan sayısı eğitim takvimine ve grubuna göre değişiklik göstermektedir.
 • Eğitime başvuruda, bizlere “kesin kayıt” sayfasında ilettiğiniz bilgiler esas alınır. Katılımcı, “kesin kayıt” sayfasından kendi kaydını kendisi oluşturmalıdır. Eğitime başlayarak beyan ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu, internet sitesinde belirtilen şartları taşıdığınızı ve belirtilen koşulları kabul ettiğinizi beyan etmiş bulunursunuz. Katılımcı, bu bilgilerin doğru çıkmaması durumunda belge alamamanın yanı sıra gerekli hukuki yaptırımlar açısından da sorumlu sayıldığını peşinen kabul etmiş bulunmaktadır.
Eğitime Başvurmak İstiyorum

PROF. DR. ŞÜKRÜ UĞUZ

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Şükrü UĞUZ
Psikiyatrist, Psikoterapist

Accredited Cognitive Behavioural Therapist,

European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)

Şükrü UĞUZ Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesinden 1989 yılında mezun oldu.  Aynı bölümde Psikiyatri uzmanlığını ve Doçentliğini aldı. Daha çok psikoterapi alanında çalışmalar yaptı ve eğitimler verdi. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanan bilimsel makaleler ve kitap bölümleri yazdı.

2011 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Adana) Psikiyatri Anabilim Dalına geçti.

2013 yılında Profesörlüğünü alarak Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nün kadrosuna öğretim üyesi olarak katıldı.  Burada lisans ve yüksek lisansta psikopatoloji  ve kognitif psikoloji derslerini vermektedir.

Türk Psikiyatri Derneği (TPD), American Psychiatric Association (APA) ve Kognitif Davranış Terapileri Derneği (KDTD)’ ne üyedir.

Bir dönem Kognitif Davranış Terapileri Derneğinde başkan yardımcılığı yapmış olup  Eğitici ve süpervizör olarak çalışmaktadır.

Halen hekimliğinin yanı sıra Psikoterapi eğitimleri ve Türkiye’de marka bilinirliği yüksek birçok şirkete endüstri psikolojisi alanında danışmanlık yapmaktadır.

Şuan da Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölüm başkanlığı yapmaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri;

Diler. R. S., S. Uguz, G. Seydaoglu, N. Erol, A. Avcı A, “Differentiating Bipolar Disorder in Turkish Prepubertal Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder”, Bipolar Disorder, 2007, 9 (3), 243–251.

Dogan. M. C., G. Seydaoglu, S. Uguz, B. Y. Inanc, “The Effect of Age, Gender and Socio-Economic Factors on Perceived Dental Anxiety Determined by A Modified Scale in Children”, Oral Health Prev Dent, 2006, 4(4), 235-241.

Demirkiran. M., Y. Sarıca, S. Uğuz, D. Yerdelen, K. Aslan, “Multiple Sclerosis Patients With and Without Sexual Dysfunction: Are There Any Differences”, Multiple Sclerosis,  2006, 12(2), 209-214.

Uguz. S., G. Seydaoglu, C. Dogan, B. Y. Inanc, E. Yurdagül ve R. S. Diler,  “Short-Term Antidepressant Treatment of Co-morbid Dental Anxiety in Patients with Panic Disorder”, Acta Odontologica Scandinavica, 2005, 63(5), 266- 271.

Sir. A., R. D’Souza, S. Uguz, T. George, S. Vahip, M. Hopwood, A. Martin, W. Lam ve T. Burt, “Randomized Trial of Sertraline versus Venlafaxine-XR in Major Depression: Efficacy and Discontinuation Symptoms”, Journal of Clinical Psychiatry, 2005, 66(10),1312-1320.

Ergun. U. G., S. Uguz, N.Bozdemir, R. Guzel, R. Burgut, E. Saatci  ve E. Akpinar,  “The Relationship Between Cholesterol Levels and Depression in The Elderly”, Int J    Geriatr Psychiatry, 2004, 19 (3), 291-296.

Uguz. S., H. Aydin, E. E. Yerlikaya, Violence by Proxy in Othello Syndrome: “A Case Report, Primary Care Psychiatry”, 2004, 9 (4), 121-123.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Sari, A., Z. Kekec ve S.Uguz, “Evaluation of Suicide Risk Factors in Poisoned Patients”, 4th European Congress On Emergency Medicine, Crete Greece, July 20, 2006.

Altintas, E., S. Uguz, B. Levent ve G. Seydaoglu,  “Quality of Life in Panic Disorder With or Without Agoraphobia and Depression: A 12 Week Follow Up Study”, 20th ECNP Congress, Vienna, Austria, 13-17 October, 2007.

Güzel, R., H. Akkoca, G. Seydaoglu, S.Uguz, E. Kozanoglu ve T. Sarpel, “The Efficacy of Local Anesthetic Injection and Dry Needling in Myofacial Pain Syndrome”, 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation MedicineAntalya Turkey, September 30- October 4, 2004 [D3 no’lu makale].

George,  T.,S.Uguz, R. F. D’Souza, A. Sir, E. Y. Malouf ve T. Burt, “Comparative Efficacy of Sertraline and Venlafaxine-Xr in Severe Depression”, 157th Annual meeting American Psychiatric Association, p273. APA, New York USA, 2004 [A5 no’lu makale].

Sir, A., R. F. D’Souza, S.Uguz, T. George, F. G. Mcllroy ve B. Lam, “Tolerability and Discontinuation Affects for Sertraline versus Venlafaxine Extended Release in Depression”, 157th Annual meeting American Psychiatric Association, p271. APA, New York, USA, 2004 [A5 no’lu makale].

D’Souza, R. F., A. Sir, T. George, S.Uguz, A. Martin ve B. Lam, “Comparative Efficacy of Sertraline and Venlafaxine-Xr in Major Depression,” 157th Annual meeting American Psychiatric Association, p269-270 APA, New York USA, 2004 [A5 no’lu        makale].

Uguz, S., F. Koc, H. Aydin, G. Seydaoglu, L. B. Telli, Y. Sarica ve C. Karayalcin, “A Study Comparing Patients with Different Kind of Neuromuscular Disorders on Measures of Qualtiy of Life Depression and Anxiety”, International congress of biological psychiatry, p88 9-13 WSBF, Sydney, Australia, February 2004.

Ergün, U. G., S. Uguz, N. Bozdemir, R. Güzel, R. Burgut, E. Saatçi ve E. Akpınar, “The Relationship between Cholosterol Levels and Depression in The Elderly”, The 13th Asia pasific regional conference, P 105, Bejing, China, 4-7 November 2003 [A6 no’lu makale].

Uguz, S. ve G. Seydioglu, “Psychosocial Sequels of The 1998 Ceyhan-Adana Earthquake, A Prospective Study”, 16th congress of the Eurpoean College of neuropsychopharmacology, 20-24, s368, Prague, Czech Republic, Elsevier, UK, September 2003.

Demirkıran, M., D. Yerdelen, S.Uguz, K. Aslan ve Y. Sarica, “Sexual Dsyfunction in Patients with Multiple Sclerosis”, 19th congress of the European committee for treatment and research in multiple sclerosis, 17-20,  Milan, Italy, September 2003 [A3 no’lu makale].

Uguz, S., A. B. Levent, L. Soylu, D. Kocabas, S. Demirci, H. Demirhindi, G. Akyuzluer ve I. Akyuzluer, “Searching Acute Stress Disorder, After June 27 1998 Adana Earthquake”, Estss 6th European Conference of Traumatic Stress, p135, June 5th-8th,  1999 [D10 no’lu makale].

Evlice, Y. E., I. Bilgen, S.Uguz, M. L. Soylu ve E. Yoldascan, “Psychiatric Morbidity in The Population Immigrated from The South Eastren Part of Turkey. A Randomised Controlled Study”, 10th congress of the association of European psychiatrists, 15      suppl. 2, 363, Elsevier, Amsterdam, October 2000.

Uguz, S., Y. E. Evlice ve I. Bilgen, “The Man Who Lives in A Bath Tube, Choronic Pain, A Case Report”, 10th Congress of The Association of European Psychiatrists, 15            suppl. 2, 363, Elsevier, Amsterdam, October 2000.

Soylu, M. L. ve S. Uguz, “Erectile Dysfunction Secondary to Partners Vaginusmus, Cultural     Perspective : Case Report”, 10th Congress of The Association of European Psychiatry, 15 suppl 2, 348, Elsevier, Amsterdam, October 2000.

Özpoyraz,  N., S.Uguz, E. Erken ve M. Unal, “A Case of Systemic Lupus Erythemathosus Presenting with Psychiatric Symptoms”, 9th Congress of The Association of European Psychiatry, 11 suppl 4, 325s, Elsevier, U. K., 1996 [D28 no’lu makale].

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler:

Uğuz, Ş., “Yoğun Bakım El Kitabı”, 3. baskı, ed R. S. Irwin, J. M. Rippe, çeviri editörü D.Özcengiz, “Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastalarda Depresyonun Tanı Ve Tedavisi”, 878-883, Nobel Tıp Kitabevleri, Adana, 2002.

Uğuz, Ş.,”Yoğun Bakım El Kitabı”, 3. baskı, ed R. S. Irwin, J. M. Rippe, çeviri

editörü.

D.Özcengiz, “Yoğun Bakım Ünitesi Hastasında Ajitasyon Ve Deliryumun  Tanı Ve

Tedavisi”,871-875, Nobel Tıp Kitabevleri, Adana, 2002.

Uğuz, Ş.,”Yoğun Bakım El Kitabı”, 3. baskı, ed R. S. Irwin, J. M. Rippe, çeviri

editörü

D.Özcengiz, “Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastalarda Anksiyetenin  Tanısı Ve

Tedavisi”, 876-877, Nobel Tıp Kitabevleri, Adana, 2002.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Uğuz, Ş., Y. E. Altıntaş ve Levent BA, “Panik Bozukluk: Etiyoloji, Klinik Gidiş, Komorbidite ve Tedavisi”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri, 2(12), 21-25 (2006).

Levent, B. A., Ş. Uğuz ve H.  Aydın, “Sosyal Fobi:  Etiyoloji, Klinik Gidiş, Komorbidite ve Tedavisi”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri, 2(12), 26-29 (2006).

Güzel, R., H. Akkoca, G. Seydaoğlu, Ş. Uğuz, E. Kozanoğlu ve T. Sarpel, “Miyofasiyal Agrı Sendromunun Tedavisinde Lokal Anestezik Enjeksiyonu ve Kuru İğneleme Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması”,  Türkiye Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi52(1),  22-27 (2006).

Uğuz, Ş., B. Y. İnanç, E. E. Yerlikaya ve H. Aydın, “Endicot İşte Üretkenlik Ölçeğinin (EİÜÖ) Türk Toplumunda Geçerlilik Ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi”, Türk Psikiyatri  Dergisi, 15 (3), 209-214 (2004).

Ögel, K., A. Çorapçıoğlu, A. Sır, M. Tamar, Ş. Tot, O. Doğan, Ş.Uğuz, Ç. Yenilmez, M. Bilici, D. Tamar ve O. Liman, “Dokuz İlde İlk Ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Tütün Alkol Ve Madde Kullanım Yaygınlığı”, Türk Psikiyatri  Dergisi, 15 (2), 112-118 (2004).

Uğuz, Ş., İ. Bilgen, E. E. Yerlikaya ve Y. E. Evlice, “Göç Ve Göçün Ruhsal Sonuçları”, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi,13 (3), 383-394 (2004).

Uğuz, Ş., F. Toros, B. Y. İnanç ve O. Çolakkadıoğlu, “Zihinsel Ve Veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon Ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi”, Klinik Psikiyatri Dergisi,7 (1), 42-47 (2004).

Uğuz, Ş. ve F. Toros, “Konversiyon Bozukluğunda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler”, Türk Psikiyatri Dergisi,14(1), 51-58 (2003).

Sağduyu, A., T. Aker, E. Özmen, Ş.Uğuz, K. Ögel ve D. Tamar, “Şizofrenisi Olan Hastaların    Yakınlarının Şizofreniye Yönelik Tutumları”, Türk Psikiyatri Dergisi, 14 (3), 203-212   (2003).

Yalçın, E., F. Toros, Ş.Uğuz ve Y. E. Evlice, “Başağrısı Olan Hastalarda Kişilik Özellikleri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4 (1), 19-29 (2003).

Ergün, U. G. O., N. Bozdemir, Ş.Uğuz, R. Güzel, R. Burgut, E. Saatçi ve E. Akpınar, “Adana Huzurevinde Yaşayan Yaşlılar İle Aile Hekimliğine Başvuran Yaşlıların Medikosoyal   Özeliklerinin Değerlendirilmesi”, Türk Geriatri Dergisi, 6 (3), 89-94 (2003).

Uğuz, Ş., H. Aydın ve E. Yurdagül, “Monosemptomatik Hipokondriazis: Bir Olgu Sunumu”, Klinik Psikiyatri Dergisi,6(4), 240-243 (2003).

Uğuz, Ş., E. Yurdagül, H. Aydın ve M. Ünal, “İnterferon Alfa Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 6,170-173 (2003).

Ögel, K., A. Çorapçıoğlu, Ş. Tot, O. Doğan, A. Sır, M. Bilici, D. Tamar, Ş.Uğuz, Ç. Yenilmez   ve M. Tamar, “Türkiye’de Ortaöğretim Gençliği Arasında Ecstasy  Kullanımı”,   Bağımlılık Dergisi, 4 (2), 67-71 (2003).

Ögel, K.,Ş.Uğuz, A. Sır, Ç. Yenilmez, M. Tamar, A. Çorapçıoğlu, O. Doğan, Ş. Tot, M. Bilici, D. Tamar, C. Evren ve O. Liman, “Türkiye’de İlköğretim Ve Ortaöğretim Gençliği Arasında Esrar Kullanım Yaygınlığı”, Bağımlılık Dergisi, 4 (1), 15-19 (2003).

Uğuz, Ş. ve E. Yurdagül, “Noradrenerjik Sistem Ve Depresyon”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 5 (ek 4), 19-23 (2002).

Avcı, A., Ş.Uğuz ve F. Toros, “Çocuklarda Kekemelik: Karşılaştırmalı Bir İzleme Çalışması”,    Klinik Psikiyatri Dergisi, 5, 16-21 (2002).

Ergün, U. G. O., Ş.Uğuz, N. Bozdemir, E. Saatçi ve E. Akpınar, “Yaşlılık Depresyon Ve Serum Kolesterol Düzeyi Arasındaki İlişki”, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 10(4), 419-436 (2001).

Uğuz, Ş., B. A. Levent, L. Soylu, Ö. Kocabaş ve S. Demirci, “98 Adana-Ceyhan Depreminden Sonra Ortaya Çıkan Akut Stres Bozukluğunun Araştırılması”, Klinik Psikiyatri Dergisi,3 (ek 3), 16-20 (2000).

Uğuz, Ş., B. A. Levent ve L. Soylu, “Psikiyatrik Yardım Açısından Ceyhan-Adana Depreminin Genel Bir Değerlendirilmesi”, 3P Dergisi,  8 (ek1), 91-92 (2000).

Evlice, E. Y. ve Ş. Uğuz, “Adana Merkezi Raporu”, 3P Dergisi, 7 ek, 10-11 (1999).

Diler, S. R.,Ş.Uğuz, L. Tamam ve N. Özpoyraz, “Benzer Psikopatolojik Özellikler, Gösteren      Konversiyon Bozukluğu ve Kısa Psikotik Bozukluk Tanılarıyla İzlenen 2 Olgunun        Sunumu”, ÇÜ.Tıp Fakültesi Dergisi4 (4), 222-226 (1998).

Özpoyraz, N., Ş.Uğuz ve M.Ünal, “Kısa Psikotik Bozukluk: Bir Gözden Geçirme”, Türk Psikiyatri Dergisi,7 (1), 53-57 (1996).

Sezgin, F., Ş. Uğuz ve A. Avcı, “Kekemelik”, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi,5:88, 88-96 (1996).

Cengizler, E., A. Avcı ve Ş. Uğuz, “Enüretik Çocuk ve Ailesi; Ruhsal ve Organik Değerlendirme”, 3P Dergisi, 4(1), 21-27 (1996).

Uğuz, Ş., A. Avcı ve H. Bozdemir, “Çocukta Epilepsiyle Birlikte Konversiyon Bozukluğu; Bir Olgu Sunumu”, Psycho Med, 2(1), 34-37 (1996).

Özpoyraz, N., Ş.Uğuz, D. Ertürk, N. Alpaslan, E. Evlice ve M. Ünal, “Kısa Psikotik Bozukluk: Geriye Dönük Bir Değerlendirme”, Türk Psikiyatri Dergisi, 7(2), 16-22 (1996).

Özpoyraz, N., Ş.Uğuz, M. Ünal ve E. Erken, “Ruhsal Belirtilerle Başlayan Bir Sistemik Lupus   Eritematozus Olgusu”, Türk Psikiyatri Dergisi; 7(1) s: 63-67 (1996).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildriler:

Taylan, S., Y. Akıl, Ş. Uğuz, Ö. Alabaz, D. Şahin, N. Çoşkun ve T. Akçam, “Stomanın Bireylerin Sosyal Ve Ruhsal Yaşamlarında Oluşturduğu Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, Çukurova Koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu, Adana, 14-16 Nisan, 2005.

Aydın, H. ve Ş.Uğuz, “Vitamin B12 Eksikliği Ve Depresyon: Bir Olgu Sunumu”, 39. Ulusal psikiyatri kongresi, 440, Antalya, 14-19 Ekim,  2003.

Uğuz, Ş., H. Aydın, E. Yurdagül ve B. Kurtaran, “Human İmmünodeficiency Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Psikoz: Bir Olgu Sunumu”, 39. Ulusal psikiyatri kongresi, 240, Antalya, 14-19 Ekim, 2003.

Sağduyu, A., K. Ögel, T. Aker, E. Özmen ve Ş.Uğuz, “Şizofreniye ilişkin tutumlar ve  demografik değişkenlerle ilişkileri”, 39. Ulusal psikiyatri kongresi, 226, Antalya, 14-19 Ekim, 2003 [D9 no’lu makale].

Uğuz, Ş., E. Yurdagül, H. Aydın ve M. Ünal, “İnterferon alfa kullanımına bağlı psikotik bozukluk: olgu sunumu”, 38. Ulusal psikiyatri kongresi, 22-27 Ekim, 2002 [D13   no’lu makale].

Uğuz, Ş., H. Aydın ve E. Yurdagül, “Monosemptomatik Hipokondriazis: Olgu Sunumu”, 38. Ulusal psikiyatri kongresi 22-27 Ekim 2002 [D12 no’lu makale].

Levent, B. A. ve Ş.Uğuz,      “ÇÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğine Başvuran On Eşcinselin Özellikleri ve Terapi Yaklaşımı”, 3. Ulusal Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi, İstanbul, 26-28 Kasım, 1999.

Yalçın, E., Ş.Uğuz, ve Y. E. Evlice, “Başağrısı ve Alexitimi”, 8. Anadolu Psikliyatri Günleri, 28, Diyarbakır, 22-26 Haziran, 1999.

Yalçın, E., Ş.Uğuz ve Y. E. Evlice, “Başağrısı Ve Kişilik”, 8. Anadolu Psikliyatri Günleri, 27, Diyarbakır, 22- 26 Haziran, 1999 [D10 no’lu makale].

Tamam, L., M. Saygılı, Ş.Uğuz, N. Özpoyraz ve B. A. Levent, “Pedofili ve Ensest: Bir Olgu”,   34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyum: Dünyada Kültür ve Tanı, 215, Çeşme, İzmir, 29 Eylül- 3 Ekim, 1998.

Uğuz, Ş., L. Tamam, N. Özpoyraz, B. A. Levent ve R. Buğdaycı, “Konversiyon Bozukluğu Tanısı ile İzlenen Olguların Değerlendirilmesi”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyum: Dünyada Kültür ve Tanı, 223, Çeşme, İzmir, 29          Eylül- 3 Ekim, 1998 [Uzmanlık tezi].

Türkoğlu, D., L. Tamam, Ş.Uğuz, N. Özpoyraz, Y. E. Evlice ve E. Kulan, “İnfertil Hastalarda   Psikopatoloji”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyum:            Dünyada Kültür ve Tanı, 288, Çeşme, İzmir, 29 Eylül – 3 Ekim, 1998.

Uğuz, Ş., L. Tamam ve N. Özpoyraz, “Monosemptomatik Hipokondriazis: Yılanlı Kadınlar”,  34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyum: Dünyada Kültür ve Tanı, 190, Çeşme, İzmir, 29 Eylül- 3 Ekim, 1998.

Bıçakçı, Ş.,Ş.Uğuz, M. Karataş, F. Ş. Reel ve M. İnal, “Bir Eaton-Lambert Olgusu”, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Cilt 3, 91, Antalya, 1997.

Eğitimle İlgili Merak Edilenler

Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri gereklidir.

Eğitim sonunda Uluslararası Akreditasyona sahip 196 ülkede geçerli sertifika verilmektedir.

Eğitim içeriği ve süresi, American Academy of Cognitive Therapy (ACT)’nin kuramsal eğitim programlarına paralel bir şekilde sunulmaktadır.

Eğitim Zoom Platformu üzerinden ONLİNE bir şekilde düzenlenecektir.

Eğitim hakkında bilgi almak için 0530118 8334 numaradan ulaşabilirsiniz.

*Ödeme dekontunuzu  0530 118 8334 numaralı telefona bilgi verebilirsiniz.

*Eğitime 7 gün kala yapılan iptallerde eğitim ücreti yada kapora iade talepleri kabul edilmemektedir.

*Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kişiler eğitim hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılarak kullanabilir.

*Eğitim yeri ve saatiyle ilgili hatırlatmalar 2 gün öncesinden yapılacaktır.

*5 kişi ve üzeri gruplara %10 luk indirim verilmektedir.

Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezi olarak kurumumuza gelen her bir kursiyer bizim için çok değerlidir ve onların haklarını gözetmeye özen gösteririz. Kursiyerlerimizin akıllarında olan eğitim içeriğinde ki zenginlik, eğitimi veren kişinin alanında çalışmaları, yetkinliği ve verilen sertifikanın geçerliliği konusundaki sorulara önem vermekteyiz çünkü kurum olarak gelen meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın kaygılarını göz önüne alarak etik çerçeveye bağlı ilerlemekteyiz. Kursiyerler eğitim aldıklarında konuya hakim olması, akıllarındaki sorulara cevap bulacağı yetkin bir hocadan her sorusunun cevabını alması en temel amacımızdır.

Kursiyerler kurumumuzda aldıkları eğitimlerden sonra profesyonel alanda uygulayabilmeleri için sertifikanın geçerliliği oldukça önemlidir. Gelen kursiyerler bununla ilgili bir problem yaşamaması adına güvenilirliği sağlamlaştırmak için kurumumuzda 196 ülkede geçerli ve uluslararası akreditasyona sahip sertifika verilmektedir.

Eğitim Başvuru Formu