CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ

Eğitime Başvurmak İstiyorum

CİNSEL TERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim 10 Modüldür.

Eğitim Cinsel Terapi alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Sultan DOĞAN tarafından verilir. Florida International University onaylıdır. Hem İngilizce hem Türkçe sertifika verilir. Örgün eğitimle birebir aynıdır. 10 modülde tamamlanır.

 1. Modül:Cinsellik Temel Kavramlar, Genel Seksolojiye Giriş, Cinsel Mitler ve Cinsel Tutumlar
 2. Modül: Kadın ve Erkek Cinsel Anatomi ve Fizyolojisi, Cinsel Yanıt Döngüsü
 3. Modül:Cinsel Yönelim, Cinsel Kimlik, Cinsiyet Düzenleme Süreci,
 4. Modül:İlişkide Uyum, Sevgi, Yakınlık ve Cinsellik, Yaşamın Değişik Evrelerinde Cinsellik, Cinsel Sorunlar ve Nedenleri
 5. Modül:Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapisi
 6. Modül:Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapisi
 7. Modül:Çocuk Cinsel Gelişimi ve Cinsel Eğitimi, Ergenlerde Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitimi
 8. Modül:Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismar ve Önlenmesi, Cinsel İstismara Uğramış Çocuk/ Ergene Yaklaşım
 9. Modül:Cinsel Sapmalar, Parafili ve İlişkili Bozukluklar ve Tedavi Yaklaşımları
 10. Modül:Cinsel İşlev Bozukluklarında Tanısal Değerlendirme Kriterleri, Cinsel Terapi Yaklaşımları ve Etik

 • EĞİTİM SÜRESİ: TOPLAM 10 MODÜLDÜR.
 • 10 HAFTADA TAMAMLANACAKTIR.
 • EĞİTİMLER SAAT 19:00 – 22:00 ARASI YAPILIR.
 • ONLINE EĞİTİMLERDE SERTİFİKALAR PROGRAMIN BİTİMİNDE KARGO İLE TARAFINIZA ULAŞTIRILIR. YURTDIŞINDAN KATILIMCILARA İSE MAİL YOLU İLE YOLLANIR.
 • KONTENJAN SINIRLI OLDUĞU İÇİN ÜCRET ÖDEME SIRASINA GÖRE KESİN KAYIT YAPILMAKTADIR.
 • EĞİTİME 15 GÜN KALA YAPILAN İPTALLERDE %20 KESİNTİ YAPILMAKTADIR.
 • 3-4 KİŞİLİK GRUPLARDA %5
 • 5-7 KİŞİLİK GRUPLARDA %10
 • 8-9 KİŞİLİK GRUPLARDA %15

Bu eğitime Kimler Katılabilir

 • Psikologlar,
 • Psikolojik Danışmanlar,
 • Psikiyatristler
 • Kadın doğum hemşiresi
 • Psikiyatri hemşiresi
 • Sosyal hizmet uzmanı
 • Aile danışmanları
 • Kadın doğum uzmanları ve asistanları
 • Ruh sağlığı alanında yüksek lisans yapanlar,
 • Bu alanlarda okuyan 3.4 sınıf öğrencileri.
 • Ebeler

Eğitim sonunda uluslararası onaylı uygulayıcı belgesi ve üniversite onaylı sertifika verilmektedir.

Eğitim Tarihleri

 • 20 NİSAN
 • 22 NİSAN
 • 27 NİSAN
 • 29 NİSAN
 • 4 MAYIS
 • 6 MAYIS
 • 18 MAYIS
 • 20 MAYIS
 • 25 MAYIS
 • 27 MAYIS
 • 1 HAZİRAN
 • 3 HAZİRAN
 • 8 HAZİRAN
 • 10 HAZİRAN
 • 15 HAZİRAN
 • 17 HAZİRAN
 • 22 HAZİRAN
 • 24 HAZİRAN
 • 29 HAZİRAN
 • 1 TEMMUZ
Eğitime Başvurmak İstiyorum

Prof. Dr Sultan Doğan

ÖZGEÇMİŞ

1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden doktor ünvanı ile mezun olan Sultan Doğan uzmanlığını ise 1996 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri alanında tamamlamıştır. Cinsel terapistlik eğitimini 2003 yılında Florida Postgraduate Sex Therapy Training Institute’de tamamlamıştır. Aynı üniversitede Cinsellik Eğitimciliği Sertifika Programını almıştır. Halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD bölüm başkanlığını yürütmektedir.

İş Deneyimi:
Adana Dr Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (1997-2000): Psikiyatrist
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (1997-2000): Volunteer Psychiatrist, Psychotherapist (Assesment and treatment of torture victims)
Helsinki Citizens Assembly (HCA) (2008-2012) Volunteer Trainer for Refugee Advocacy and Support Program (Istanbul, Turkey)
Involved in LGBTIQ rights (2000-Present)
Özel GOP Hastanesi, Istanbul (2004-2007): Psychiatrist
Boğaziçi Üniversitesi Medikososyal Merkezi (2007-2008): Psychiatrist
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (2008-2017): Psikiyatri Profesörü, Anabilim Dalı Kurucusu ve Bölüm Başkanı
Hellenic Republic Democritus University of Thrace Medical School, Greece. (15.06.2013-15.08.2013): Misafir Öğretim üyesi
Tıpta Uzmanlık Tezi : Diabetes Mellituslu Hastalarda Depresyon ve Cinsel İşlev Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 1996. Danışman: Dr. Demir Tan Klinik Şefi
KİTAPLAR
1.Doğan S, Birinci Basamakta Cinsel Tıp ( Sexual Medicine in Primary Care), Maurice Willam L. Mosby Inc. St Louis, Missouri. 1999’dan çeviri editörü Doğan S. Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara 2012

2.Doğan S, Kadınlarda Cinsel Birleşmede Zorlanmalar ve Ağrı Bozuklukları: Vajinismus ve Disparoni. Birinci Baskı, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, 2012.

3.Doğan S, Erken Boşalma (Prematür Ejakülasyon) Tanı ve Tedavi Rehberi. Birinci Baskı, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, 2013.

MAKALELER
1. Dogan, S. ve M. Dogan. Possible gender identity disorder in an extremely religious Muslim family. Arch Sex Behav, 35(6), 645-646 (2006).

2. Dogan, S. ve M. Dogan. The frequency of sexual dysfunctions in male partners of women with vaginismus in a Turkish sample. Int J Impot Res, 20(2), 218-221 (2008).

3. Dogan, S., B. Demir, E. Eker, S. Karim. Knowledge and attitudes of doctors toward the sexuality of older people in Turkey. Int Psychogeriatr, 20(5):1019-1027 (2008).

4. Doğan, S., M. Doğan, E.Beştepe, E.Eker. Eşcinsellik Tutum Ölçeği geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9(2), 84-90 (2008).

5. Dogan, S. Vaginismus and accompanying sexual dysfunctions in a Turkish clinical sample. J Sex Med,6, 184-192 (2009).

6. Doğan, S. ve G. Saraçoğlu-Varol. Yaşamboyu Vajinismusu Olan Kadınlarda Cinsel Bilgi, Evlilik Özellikleri, Cinsel İşlev ve Doyumun Değerlendirilmesi. (The Assessment of Sexual Knowledge, Marital Characteristics, Sexual Function and Satisfaction

in Women with Lifelong Vaginismus) ,Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(2):151-158

7. Doğan, S., B. Öncü, G.V. Saraçoğlu, S. Küçükgöncü. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1): Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10,77-87 (2009).

8. Doğan, S., Küçükgöncü S.Geçmişten Günümüze Cinsellik Araştırmaları (Sexuality Research: From Past to Present) Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi (Archives of Neuropsychiatry) Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46: 102-9 Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 102-9

9. Atagün İ, Atagün Z, Doğan S, Evren C, Yalçınkaya EY, Öneş K, Fibromiyaljisi Olan Kadın Hastalarda Cinsel İşlev Bozuklukları Çocukluk Çağı Travmalarıyla İlişkilidir. Anadolu Psikiyatri Derg 2013; 14:200-9

10. Varol-Saraçoğlu G, Erdem İ, Doğan S, Tokuç B. Youth Sexual Health: Sexual Knowledge, Attitudes and Behavior Among Students at a University in Turkey. (Genclik Cinsel Sağlığı: Turkiye’deki Bir Universitede Oğrenciler Arasında Cinsel Bilgi, Tutumlar ve Davranışlar.) Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 222-228

11. Doğan S, Varol-Saraçoğlu G, Erbek E. “Vajinismus Ve Disparonisi Olan Bir Grup Kadında Vajinal Penetrasyon Biliş Ölçeğinin Türkçe Sürümünün Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması”, Anadolu Psikiyatri Derg 2015; 16 (Özel sayı.1):1-9 (Anatolian Journal of Psychiatry 2015; 16(Suppl.1):1-9)

12. N. Dilbaz, V. Bitlis, Doğan, S. ve I Usseli, S Erdoğan. Konversiyon Bozukluğu Tanısı Alan Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 7(1-2), 5-9 (1994)

13. Doğan, S. Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozukluğu: Davranışçı Tedaviye Olumlu ve Hızlı Yanıt Veren Bir Olgu. Klinik Psikiyatri Dergisi, 9(4),191-197 (2006).

14. Doğan, S. ve M. Doğan. Erken boşalma, tedavisi ve selektif serotonin gerialım inhibitörlerinin etkinliği. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 17(2),87-99 (2007).

15. Doğan, S. ve M. Doğan M. Çoğul Cinsel İşlev Bozukluğu Olan Bir Çiftte Cinsel Terapi ve İlaç Tedavisinin Birlikte Kullanımı. Türkiye’de Psikiyatri, 9,173-176 (2007).

16. Doğan, S. İntihar Girişimi, Eşcinselliğin Açılması ve İlgili Sosyokültürel Etmenler- Bir İntihar Girişimi Olgusu. Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP) 1:49-53. (2007).

17. Doğan, S. Cinsel İstismar Davranışı Gösteren Ergenler. İki Olgu ve Konunun Gözden Geçirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(3), 157-162 (2008).

18.Doğan, S., V Altınyazar, E Eker. Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarında Farmakolojik Tedavilerin Yeri. Yeni Symposium, 46(4),188-199 (2008).

19.Doğan, S., E. Özkorumak. Ağrılı Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanısında Yaşanan Güçlükler. Klinik Psikiyatri Dergisi, 11(3), 135-142 (2008).

20.Doğan, S. B. Öncü, G.V. Saraçoğlu, S. Küçükgöncü. Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirti Sıklığı ve Belirti Düzeyiyle İlişkili Gelişimsel, Akademik ve Psikolojik Etmenler. Türkiye’de Psikiyatri, 10, 109-115 (2008).

21. Dogan, S. ve E. Eker. Yaşlı Bireylerde Cinsel Sorunlara Yaklaşım. Geropsikiyatri Dergisi 1:58-66 (2009)

22.Dogan S, Kucukgoncu S. Alkol ve Alkol Bağımlılığı: Cinsellik, Uyku, Yeme Bozuklukları. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 3 (3):95-99 (2010)

23.Dogan S. Cinsel İşlev Bozukları, Depresyon ve Antidepresanlar. Journal of Mood Disorder, 1 (2): 81-86 (2011)

24. Akan H, Dogan S. Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Cinsel İşlev Bozukluklarına Yaklaşım, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2011;15(2):69-76 [doi:10.2399/tahd.11.069]

25.Dogan S, Erbek E. Koruyucu Psikiyatri Açısından Cinsellik Ve Cinsel İşlev Bozuklukları Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 2011:4 (4):70-75.

26.Dogan S, Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğunun Klinik Özellikleri ve Tanı Ölçütleri, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 2012:5 (1):29-34

27.Varol-Saraçoğlu G, Doğan S. Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Tedavi Edilmezse Ne Olur, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 2012:5 (1):94-98

28.Dogan S. Cinsel İşlev Bozuklukları ve Hormonlar Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 2014:5 (3):73-78.

29. Öksüz Ö, Doğan S. Kadınlarda Cinsel Ağrı Bozuklukları. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2015;6(2):76-80

30. Doğan S. Erişkin dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunda tanı koyma. Psikiyatride Güncel 2016; 6(4):276-284

ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE VEYA KONFERANS BİLDİRİ ÖZETLERİ
1. Doğan, S. ve M.E. Önder. Ankara Numune Hastanesine Gönderilen Adli Vak’aların Değerlendirilmesi. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-28 Eylül, 1996 GATA- Ankara. Bildiri Özet Kitapçığı, s.28.

2. Doğan, S. ve S. Şenol. Diabetes Mellituslu Hastalarda Depresyonun Değerlendirilmesi. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-28 Eylül, 1996 GATA- Ankara. Bildiri Özet Kitapçığı, s.108.

3. Doğan, S. ve N. Yetkin. Diabetes Mellituslu Hastalarda Cinsel İşlev Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-28 Eylül, 1996 GATA- Ankara. Bildiri Özet Kitapçığı, s.108.

4.Dogan, S. Possible Gender Identity Disorder and Extremely religious Family: a case study (705.5). Oral Presentations on Sexual Orientation. XVII. World Congress of Sexology, Montreal. In abstract book, p.28. 2005.

5. Dogan, S. Assesment Of Sexual Dysfunctions in patients With Diabetes Mellitus (611.18). Moderated Poster Presentations. XVII. World Congress of Sexology, Montreal.In abstract book, p.24, 2005.

6. Dogan, S. ve M. Dogan. Turkish Medical Doctors’ Knowledge and Attitudes Toward Homosexuality and Related Issues. 8th Congress of the Europian Federation of Sexology. Europian Journal of Sexual Health, 15-Suppl.1,76, 2006

7. Dogan, S. Coming Out Problems: A case of suicide attempt. 8th Congress of the Europian Federation of Sexology. Europian Journal of Sexual Health, 15-Suppl.1,27, 2006.

8. Dogan, S, Dogan M, Bestepe E,Can G. Developmen and reliability studuy of homosexuality attitudes and knowledge scale for Turkish people. 8th Congress of the Europian Federation of Sexology. Europian Journal of Sexual Health, 15-Suppl.1,76, 2006

9. Doğan, S. ve M, Doğan. Cinsel Terapiye İlaç Eklenerek Başarıyla Tedavi Edilen Çoğul Cinsel İşlev Bozukluğu Olgusu. 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-5 Kasım, Hilton Convention Center-İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s.385-386, 2006.

10. Doğan, S. ve M Doğan. Bir Grup Hastane Çalışanında Eşcinselliğe Yönelik Tutumların Sosyodemografik Verilerle İlişkisi. 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-5 Kasım, Hilton Convention Center-İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s.386-387, 2006.

11. Dogan, S, B. Demir, E. Eker. Oral Presentations:Turkish Medical Doctors’ Knowledge and Attitudes Toward Sexuality in Aged People. International Psychogeriatric Association 2007 Europian Regional Meeting, İstanbul, Turkey. Abstract Book, p, 128, 2007.

12. Dogan, S. Sexual Dysfunctions and Sex Therapy With Older Women (Panel Session) International Psychogeriatric Association 2007 Europian Regional Meeting, İstanbul, Turkey. Abstract Book, p, 64, 2007.

13. Doğan, S. Cinsel İstismar Davranışı Gösteren Ergenler: İki Olgu Sunumu. 12. Ergen Günleri, 14-17 Kasım, Crowne Plaza Hotel, İstanbul. Özet Kitabı, s.90, 2007.

14. Doğan, S. ve E Özkorumak. Genç Kızlar Cinsellik Hakkında Ne Bilmek İsterler? 12. Ergen Günleri, 14-17 Kasım, Crowne Plaza Hotel, İstanbul. Özet Kitabı, s.91, 2007

15. Doğan, S. Eşlerinde Vajinismus Olan Erkeklerde Cinsel işlev Bozukluğu Sıklığı. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Şizofreni Sempozyumu, 23-27 Ekim, Swissotel The Bosphorus- İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s.215, 2007.

16. Doğan, S. Vajinismuslu Kadınlarda Cinsel Doyum, Cinsel Davranış Özellikleri ve Diğer Cinsel İşlev Bozukluklarının Sıklığı Üzerine Bir Çalışma. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Şizofreni Sempozyumu, 23-27 Ekim, Swissotel The Bosphorus- İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s.215, 2007.

17. Doğan, S., G. Varol Saraçoğlu, S. Küçükgöncü. Başarı Algısı Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uyarlanması, Güvenilirliği ve Faktör Yapısı. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu 14-19 Ekim Antalya. S.235, 2008.

18. E. Özkorumak, Doğan, S. Erkekte İnatçı Genital Uyarılma Bozukluğu Tanımlanabilir mi? 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu 14-19 Ekim Antalya. S.205, 2008.

19. Doğan, S., G. Varol Saraçoğlu, S. Küçükgöncü, G. Avcu. Üniversite Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanım Sıklığı ve Psikiyatrik Belirtilerle İlişkisi. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu 14-19 Ekim Antalya. S.189, 2008.

20. Dogan, S. ve E. Ozkorumak. What do Turkish teenage girls ask about sex? 9th Congress of the Europian Federation of Sexology. Europian Journal of Sexology and Sexual Health, 17-Suppl.1, 150, 2008.

21.E, Ozkorumak ve Dogan, S. A lesbian couple presenting with depression. 9th Congress of the Europian Federation of Sexology. Europian Journal of Sexology and Sexual Health, 17-Suppl.1, 160, 2008.

22. E Ozkorumak, S Dogan A lesbian couple presenting with depression. 9th Congress of the Europian Federation of Sexology. Europian Journal of Sexology and Sexual Health, 2008; 17-Suppl.1: 160.

23. E Ozkorumak, S Dogan Persistent Genital Aroual Disorder In Male: Can It Be Defined? Moderated Poster Presentations .19th World Congress of Sexual Health, Goteborg. In abstract book, p.120, 2009

24. Doğan, S., G. Varol Saraçoğlu, S. Küçükgöncü. Snell-Papini Cinsellik Ölçeği Türkçe Formunun Standardizasyon Çalışması. 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19-Ek Sayı 1, S.188-191, 2009.

25. Doğan, S. Cinsel kimlik ve yönelimle ilişkili sorunlarda psikoterapötik yaklaşımlar 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, “Psikiyatride Uzaktakiler” 17-20 Haziran 2009, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10-Ek sayı 1, S.33-34,

26. Doğan, S. Bedensel Hastalığı Olanlarda Cinsellik: Değerlendirme, Tanı ve Tedavi 10. Ulusal KLP ve Psikosomatik Tıp Kongresi 28-30 Ekim 2010 Erzurum Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11-Ek sayı 1, S.33-34,

27. Doğan, S Yetişkinlerde DEHB Değerlendirme 46.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5-9 Ekim, Swissotel Gand Palas-İzmir. Kongre Özet Kitabı, s.151, 2010

28. Doğan, S. Göç, Kültürel Yas ve Kimlik. 17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 4-6 Haziran 2010, İstanbul, Bildiri Özet Kitapçığı, s.44

29.S Dogan, E Erbek Unconsummated Mariage and Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome. 20th World Congress of Sexual Health, Glasgow, J Sex Med 2011;8 (suppl 3):84–299

30. Doğan S. Cinsel Bozukluklarda Farmakoterapi. 15.Bahar Sempozyumu, 12-16 Nisan 2011, Antalya, Panel Kurs, Çalışma Grubu, Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Kayıtları (CD) 2011,

31. Doğan S.Yetişkin Çağda Tanı Konan DEHB Olgusu-2. 15.Bahar Sempozyumu, 12-16 Nisan 2011, Antalya, Panel Kurs, Çalışma Grubu, Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Kayıtları (CD), 2011,

32.Doğan S. Kültürel ve Geleneksel Farklılıklar Zemininde Eş Terapileri ve Cinsel Terapiler. 15.Bahar Sempozyumu, 12-16 Nisan 2011, Antalya, Panel Kurs, Çalışma Grubu, Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Kayıtları (CD), 2011,

33.Doğan S. Hiperseksüalite Sağlıklı mıdır, Tedavisi Gereken Bir Patoloji midir? Gazi Günleri, İnteraktif Psikiyatri Eğitim Günleri, Girne,.30 Mart-3 Nisan 2011,

34.Doğan, S. Toplumsal Değişimin Erkek Cinselliğine Yansımaları. 17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 29 Eylül- 2 Ekim 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır. Bildiri Özet Kitapçığı, s.9

35.Doğan, S. Don Juanizm ve Nemfomaniden Hiperseksüel Bozukluklara. 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 23-27 Kasım 2011, Antalya Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Ek Sayı 1, S.188-191, 2011.

DİĞER YAYINLAR
Doğan, S. ve M Doğan. Cinsel Kimlik Bozukluğu, Transseksüalite ve Cinsiyet Düzeltme. PsikiyatriOnline Dergi, http://psikiyatri.org/online/2009031785/psikososyal/cinsel-kimlik-bozukluğu-transseksüalite-ve-cinsiyet-düzeltme.html Makale No:85

Doğan S. Ruh Sağlığı yasa Tasarısı Paneli. 3P Dergisi 1993, 1(4):377-384.

İDARİ GÖREVLER :
1-Bölüm Başkanı, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, 2008-halen

2-Yüksekokul Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 2008-2009

3-Senato Üyesi, Namık Kemal Üniversitesi Senatosu, 2008-2009

4-Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi, 2008-2009

ALDIĞI ÖDÜLLER
1.İstanbulda 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen12.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresinde “Mastaljisi Olan Kadınlarda Evlilik Özellikleri ile Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bildiri ile poster bildiri ödülü birinciliği.

ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ/BİLİMSEL KURULUŞLAR:
Society for Sex Therapy and Research üyesi (2003-halen)

International Psychogeriatric Association üyesi (2006-halen)

World Federation Of ADHD üyesi (2010-halen)

Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2009-halen)

Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyesi (1994-1996)

Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyesi (1995)

Türkiye Psikiyatri Derneği denetleme kurulu üyesi (2007- 2009 dönemi)

Cinsel Sağlık Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı (2006-2012 )

Cinsel Eğitim, Terapi ve Araştırma Derneği üyesi (1998-halen)

Türk Uyku Tıbbı Derneği (2006-halen)

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (BÜKAK)- Danışman ve Terapist

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Hakemlik Görevleri

Journal of Sexual Medicine
Journal of Sex & Marital Therapy
Sexual and Relationship Therapy
Journal of Mood Disorder
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice.
Anadolu Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Nöropsikiyatri Arşivi
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
Psikiyatride Güncel
Dergi editörlüğü

Eğitimle İlgili Merak Edilenler

Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri gereklidir.

Eğitim sonunda Uluslararası Akreditasyona sahip 196 ülkede geçerli sertifika verilmektedir.

Eğitim içeriği ve süresi, American Academy of Cognitive Therapy (ACT)’nin kuramsal eğitim programlarına paralel bir şekilde sunulmaktadır.

Eğitim Zoom Platformu üzerinden ONLİNE bir şekilde düzenlenecektir.

Eğitim hakkında bilgi almak için 0530118 8334 numaradan ulaşabilirsiniz.

*Ödeme dekontunuzu  0530 118 8334 numaralı telefona bilgi verebilirsiniz.

*Eğitime 7 gün kala yapılan iptallerde eğitim ücreti yada kapora iade talepleri kabul edilmemektedir.

*Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kişiler eğitim hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılarak kullanabilir.

*Eğitim yeri ve saatiyle ilgili hatırlatmalar 2 gün öncesinden yapılacaktır.

*5 kişi ve üzeri gruplara %10 luk indirim verilmektedir.

Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezi olarak kurumumuza gelen her bir kursiyer bizim için çok değerlidir ve onların haklarını gözetmeye özen gösteririz. Kursiyerlerimizin akıllarında olan eğitim içeriğinde ki zenginlik, eğitimi veren kişinin alanında çalışmaları, yetkinliği ve verilen sertifikanın geçerliliği konusundaki sorulara önem vermekteyiz çünkü kurum olarak gelen meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın kaygılarını göz önüne alarak etik çerçeveye bağlı ilerlemekteyiz. Kursiyerler eğitim aldıklarında konuya hakim olması, akıllarındaki sorulara cevap bulacağı yetkin bir hocadan her sorusunun cevabını alması en temel amacımızdır.

Kursiyerler kurumumuzda aldıkları eğitimlerden sonra profesyonel alanda uygulayabilmeleri için sertifikanın geçerliliği oldukça önemlidir. Gelen kursiyerler bununla ilgili bir problem yaşamaması adına güvenilirliği sağlamlaştırmak için kurumumuzda 196 ülkede geçerli ve uluslararası akreditasyona sahip sertifika verilmektedir.

Eğitim Başvuru Formu