Bu dönem aileler içinde çocuk için de oldukça zorlu bir süreç olabilir. Her yaşta çocuklar farklı şekilde kendilerini gösteren yaklaşımları olabilir ve bu şekilde dünyayı keşfetmeye çalışabilirler. Onlara yol gösterirken aynı zamanda anlamaya çalışmak ve sonsuz güveni vermek çok önemlidir. Çocuk danışmanları bilişsel, davranışsal ve duygusal davranışlarını araştırılmasında psikolojik envanterler kullanır. Burada amaç sorunlar ortaya çıkmadan önce destek sağlamak ve ileride oluşacak durumlar için önlem almaya yönelik çalışmalar yapılır.

Marmara Psikoloji, herhangi bir semptom, psikopatoloji olmadan da çocukların aile ile ilişkisini anlamaya dünya hakkında fikirlerini anlatabilmesine yardımcı olmayı amaçlar. Çocuğu birey olarak görür,hareketlerine dikkat eder,çocuğun yaptığı beklenmedik olayları kabul eder. Seanslar boyunca danışmanın tüm dikkati çocuğun üzerindedir.

Çalışma Alanlarımız;

 • Bağlanma, ayrılma problemleri
 • Gelişim geriliği
 • Özgül öğrenme güçlüğü
 • DEHB
 • Üstün zekalılar
 • Travma, yas
 • Okul problemleri
 • OKB
 • Depresyon
 • Kaygı
 • Kardeş kıskançlığı
 • Yemek yeme sorunları
 • Gece korkuları, korkular
 • Özgüven, sosyal beceri
 • Agresyon, saldırgan davranış
 • Tırnak yeme
 • Çekingenlik, utangaçlık