Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi

Prof. Dr. Pınar VURAL
10 Modül

EĞİTİM 10 MODÜLDÜR.


1. Modül 
•    Çocuk ve ergen psikiyatrisi: Gelişim, gelişimsel psikopatoloji ve çocuklarda ruhsal değerlendirmede dikkat edilecek noktalar
2. Modül 
•    Çocukluk dönemi kaygı bozuklukları (ayrılma kaygısı bozukluğu, özgül fobi, sosyal fobi,yaygın anksiyete bozukluğu, selektif mutizm)
•    Çocuk ve ergenlerde okul reddi -sınav kaygısı ve tedavi
3. Modül 
•    Çocuk ve ergenlerde depresif bozukluklar
•    Yıkıcı duygu durumu düzenleyememe bozukluğu
•    Çocuk ve ergenlerde intihar ve kasıtlı olarak kendine zarar verme
4. Modül
•    Karşıt olma, karşı gelme bozukluğu ve davranım bozukluğu
•    Dışa atım bozuklukları (enürezis, enkoprezis) aile eğitimleri ve tedavi
•    Çocukluk çağı mastürbasyonuna yaklaşım
 5. Modül
•    Çocukluk dönemi travmaları ve bağlanma bozuklukları
•    Bebek ve çocuklarda beslenme ve yeme bozuklukları ve yaklaşım
6. Modül 
•    Otizm spektrum bozuklukları (zihin kuramı, zayıf merkezi bütünleşmeyi anlamak)
•    Sosyal (pragmatik) iletişim bozukluğu
 7. Modül
•    Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)-yürütücü işlevler
•    DEHB tedavisi (medikal, psikoeğitim ve terapiler)
•    Yavaş bilişsel tempo
•    Tik bozuklukları
 8. Modül
•    Zihinsel gerilik, tanım ve değerlendirme
•    Özel öğrenme güçlüğü
•    Motor bozukluklar (Gelişimsel koordinasyon bozukluğu, tik bozuklukları)
 9. Modül
•    Ergenlik dönemi ruhsal değerlendirme
•    Ergenlerde yeme bozuklukları
10. Modül
•    Çocuk ve ergenlerde uyku
•    Çocuklarda internet-oyun bağımlığını anlamak

Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi
EĞİTİME BAŞVURMAK İSTİYORUM