ÇOCUK VE ERGENLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi, Amerikalı psikiyatrist Aaron Beck tarafından 1960lı yıllarda, ruhsal rahatsızlıklar ve psikoloji alanlarında saptanan bilimsel bulgulara dayandırılarak geliştirilen, bilimsel olan ilkelerin psikoterapi dalına uygulanması ile ortaya çıkan, modern bir psikoterapi yöntemi olarak geliştirilmiştir. Bu psikoterapi yönteminde, var olan sorunlar ve ruhsal rahatsızlıklar sözlü görüşmelerle çözülmektedir. Bilişsel davranışçı terapi yönteminde, söz konusu rahatsızlıklar açıklanırken nedenleri psikoloji biliminin verilerine dayandırılarak açıklanır.

Bilişsel terapinin etkililiği bilimsel olarak sınanmıştır ve klinik araştırmalar ile de oraya konmuştur. Pek çok psikopatolojik konuda, duygu ve davranış düzeltmelerinde bu yöntemin pozitif olarak yarar sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu tedavi yönteminde çeşitli teknikler kullanılmaktadır ve bu teknikler, kişilerin özelliklerine, problemlerin içeriğine göre farklılık göstermektedir. Bilişsel davranışçı terapide kullanılan yöntem ne olursa olsun, kişiler yaşamlarındaki sorunları çözmede kullanabilecekleri çeşitli yetkinliklere ve öğretilere terapi sürecinde sahip olurlar. Kısacası bu davranışçı terapi dahilinde kişilerin düşünce, duygu ve davranışlar kapsamında olumlu yönde değişikliğe uğraması amaçlanmaktadır. Temel amaç; kişilerin kendisini daha iyi hissetmeye başlamasıdır.

Bu davranışçı terapi, profesyonellerin uyguladığı bir tedavi türü olmakla birlikte kişilerin eğitildiği bir öğrenim sürecidir. Bu sebeple, son 20 yıldır özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun olarak ilgi görmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür ve bu psikoterapi yönteminde genellikle insanlara öncelikle tedavinin mantıksal çerçevesi anlatılır. Daha sonra ruh sağlığı koruması için hoş olmayan ve kaygı uyandıran durumlar ile karşı karşıya kalındığında kaçma davranışı sergilemenin aksine başa çıkma yöntemleri öğretilir. Bu terapi türü; kısa süreli, önceden planlı ve yapılandırılmıştır. Bilişsel davranışçı terapi, düşüncelerimizin duygularımızın yönetilmesine yardımcı olacaktır.

Davranışçı terapi kapsamında, danışanların işlevsel olmayan ve olumsuz özellikleri ile düşüncelerini yapılandırılmakta, bu olumsuzluklarının yerine olumlu düşünce şekli geliştirilmektedir. Böylelikle, danışanların davranışlarında ve duygularında olumlu yönde bir değişim yaşanması sağlanır. Örneğin; travma sonrası stres durumlarında ya da obsesif kompulsif bozukluklarda başa çıkmak için bilişsel davranışçı terapi yöntemine başvurulabilmektedir.

Bilişsel davranışçı terapi yönteminin yarar sağladığı psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar ile bazı durumlar kısaca şunlardır:

• İçme yeme bozuklukları

• Travma sonrası stres

• Panik atak

• Depresyon

• Sosyal fobiler

• Tik ve benzeri davranışsal sorunlar

•Anksiyete bozukluğu

• Obsesif kompulsif bozukluklar

• Kişilik bozukluğu

• Öfke kontrolsüzlüğü

• Uyku bozukluğu

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Yapılır?

Bilişsel davranışçı terapi yönteminde öncelikle uyumsuzluk yaşanan davranışlar üzerine gidilir ve sorun net olarak ortaya konur. Daha sonra, danışanlara bu tedavinin temel mantığı aktarılır ve zor durumlar ile karşılaştığında, bunlarla nasıl baş edebileceği aktarılır. Bilişsel psikolojinin mantığına göre, çocukluk çağlarında kazanılan deneyimler, inanç sistemlerinin şekillenmesinde ve psikomotor becerilerin kullanılmasında oldukça belirleyicidir. Tüm bunlara verilen isim ise ‘şema’dır. Şema, insanların ilerleyen yıllardaki katı düşünceleri ve önyargıları olarak ortaya çıkan kalıplarıdır. Bu terapide, şemalara yoğunlaşılır ve sorunların çözümüne gidilir.

Bilişsel davranışçı terapi kapsamında, ana yoğunlaşılır ve şimdiki zaman sorunlarının çözümü için adımlar atılır. Danışanların, sorunları nedeniyle gerçekleştiremediği her şey ve her aktivite ‘hedef’ olarak belirlenir. Terapide ilk seans ve son seansa kadar hedeflere ulaşmak amaçlanır.

Terapisti ve danışanın birlikte yürüdüğü bu tedavi sürecinde, yaşama etki eden sorunların tespit edilmesinin ardından değişim için öğrenilen bilgiler ev beceriler, seanslar arasında uygulanır ve bu aşamada ev ödevleri ile egzersizlerden yararlanılır.

Genel olarak birkaç seans sonrasında, ilk seansta ortaya konulmuş olan amaçlara ne kadar ulaşılabildiği konusunda fikir edinilmiş olur. Dolayısı ile bu gibi durumlarda maksimum 10 seansa kadar danışanlar seansın sonuna gelir ve yeni öğretilerle hayatlarına devam ederler. Ağır kriz ve ağır kişilik bozuklukları gibi durumlarda, davranışçı bilişsel yaklaşım tedavi süreci uzun sürebilir ve yaklaşık olarak tedaviden yarar sağlanması bir yıl gibi bir süreyi bulabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri

Bilişsel davranışçı terapi teknikleri farklı yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağı, kişinin özel şartlarına, içinde bulunduğu duruma ve problemlerin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Kısaca bilişsel davranışçı terapi teknikleri şunlardır:

• Sorgulama

• Dıştan içe ilerleme

• Kendini gözlemleme

• Düşünceleri kaydetme

• Pekiştirme

• Davranışsal deney yapma

• Aktivite çizelgesi oluşturma

• Aşamalı olarak görevler oluşturma

• Atılganlık eğitimi

• Problem çözme

• Zihin canlandırması

• Rol oynama

Bu tekniklerin her birinin farklı bir amacı, farklı bir uygulama şekli ve farklı farklı dikkat edilmesi gereken noktaları bulunmaktadır.

Bu davranışçı terapi yönteminin örnekleri oldukça çoktur fakat bir örnek vermek gerekirse; aktivite çizelgesi yapma tekniğinin temel amacı; danışan kişilerin motivasyon düşüklüğüne uğradığı zaman kendisini iyi hissetmesini sağlayacak olan etkinliği planlayabilmesidir. Bu teknikte uygulama zamanı; danışanların kendilerini depresif hissetiği zamanlardır. Bu tekniğin uygulama şekli; danışanın günlük aktivitelerinin kaydını tutması ve daha sonra da terapistle paylaşması, birlikte daha işlevsel bir çizelge hazırlaması şeklindedir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar ise; planlanacak olan aktivitenin danışana yarar sağlamasıdır ve danışanın bu aktiviteyi yapmaktan kaçınmayacak özellikte olmasıdır.

Sonuç olarak bilişsel davranışçı terapi, kişilerin yaşamlarına artı katkı sağlamak ve sorunlarla karşı karşıya kalındığında çözüm yöntemlerini uygulamayı öğretmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Eğitimin Amacı

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 5 modül/80 saatlik program olup, çocuk ve ergenlerle çalışan ruh sağlığı profesyonellerine bilişsel davranışçı terapi ile ilgili kuramsal bir alt yapı sunarken aynı zamanda değerlendirme, vaka formulasyonu, sık kullanılan BDT teknikleri ile ilgili uygulama yapma ve süpervizyon fırsatı tanıyarak bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.

‘Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modelinin Uygulamalı Eğitim Programı’

 • Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modeli: Tarihsel Gelişim; Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler;
 • Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modelinde Görüşme ve Değerlendirme Becerileri,
 • Bilişsel Değerlendirme, Kavramlaştırma ve Formülasyon,
 • Bilişsel Model Seansının Yapısı ve Seansların Yapılandırılması,
 • Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif,
 • Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
 • Depresyonun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı
 • Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı,
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı,
 • Sınav Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı
 • Somatizasyon Bozukluğunda ve Hipokondriaziste Bilişsel Yaklaşım
 • Bilişsel Kişilik Kuramı, Temel İnanç ve Ara İnançların Saptanması ve Değiştirilmesi

Başlıklı içerikleri kapsamaktadır.

Eğitim Programı

1.Modül:

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modeli: Tarihsel Gelişim; Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modelinde Görüşme ve Değerlendirme Becerileri,

Bilişsel Değerlendirme, Kavramlaştırma ve Formülasyon,

Bilişsel Model Seansının Yapısı ve Seansların Yapılandırılması,

Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif,

Bilişsel ve Davranışçı Teknikler

Ebeveynlerin Rolü ve Terapi Sürecine Dahil Edilmeleri
Değerlendirme ve Çocuk ve Aile İle Örnek Görüşme

2.Modül:

Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları ve Psikoterapisi

Depresyonun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı

Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı

Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı

Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı,

Sınav Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı

Fobilerde Bilişsel Davranışçı Modeli ve Sağaltımı

3.Modül:

Yıkıcı Davranış Bozukluklarında BDT’nin Kullanımı

Ebeveynlerle Çalışmada BDT Formülasyonu

Ergenlerde Düşük Benlik Saygısını Düzenleme Stratejileri

Ergenlerde Yeme Bozukluğu Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Cinsel İstismara Uğramış TSSB Olan Ergenlerin Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Anlaşılmasını ve Yönetimini Sağlamak
Karşıt Gelme Bozukluğu Psikoterapileri

4.Modül:

1.Süpervizyon modülüdür. Her bir katılımcı BDT temelinde gerçekleştireceği bir seansının video kaydını veya ses kaydını getirmesi gerekmektedir. Ayrıca o seansına ait deşifreyi eğitim günü Dr. Gizem AKCAN’a sunması gerekmektedir. Süpervizyon modüllerine katılım zorunludur

5.Modül:

2.Süpervizyon modülüdür. Her bir katılımcı BDT temelinde gerçekleştireceği bir seansının video kaydını veya ses kaydını getirmesi gerekmektedir. Ayrıca o seansına ait deşifreyi eğitim günü Dr. Gizem AKCAN’a sunması gerekmektedir. Süpervizyon modüllerine katılım zorunludur.

Kimler Katılabilir

Psikiyatri, Psikoloji, PDR ve bu bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilir.

Eğitime Başvur

DR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİZEM AKCAN

DR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİZEM AKCAN

2006 yılında Kocaeli Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimimi 2011 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünde Şeref Öğrencisi olarak tamamladım. Üniversite giriş sınavında aldığım derece nedeniyle lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca TUBİTAK Üstün Başarı Bursu aldım. Üniversite eğitimim sırasında ODTÜ İşletme Bölümü’nde Girişimcilik programında yan dalımı tamamladım. Lisans eğitimim sırasında Hollanda Groningen University’de Psikoloji Bölümü’nde 6 ay süreyle Erasmus programına katıldım. Üniversite eğitimi süresince İstanbul Pandost Derneği’nin düzenlediği Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk ve Depresyon konularında eğitim ve workshoplara katıldım. ODTÜ İlkokul Çocuklarına Yardım Derneği’nde aktif olarak görev aldım. Lisans eğitimim devam ederken, Performans Kaygısının Sporcuların Başarısı Üzerindeki Etkisi, Liderliğin Olumlu ve Olumsuz Yanları, Mükemmelliyetçilik ve Kendi Kendini Kontrolün Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi konulu proje çalışmaları ve sunumları yaptı. Daha sonra İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından 2013 yılında mezun oldum. Bitirme tezimi “Mutlak Gerçek İhtiyacı Konusunda Ölçek Geliştirme Çalışması” konusunda yaptım.

Yüksek Lisans eğitimim süresince Aile ve Çift Terapisi, Oyun Terapisi ve Lisrell Yapısal Eşitlik Modellemesi eğitimleri ve süpervizyonları aldım.

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programını 2017 yılında bitirdim. Klinik Psikoloji Doktora tezimi “Erkek Eşcinsellerde Erkek Eşcinsellerde Benlik Kavramının Netliği ve Mutlak Gerçek İhtiyacı Değişkenleri ile Problem Çözme ve Stres Belirtileri Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konusunda yaptım. Ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makalelerim, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunulan poster ve sözlü bildirilerim, panellerim bulunmaktadır.

Aynı zamanda Dr. Emel Stroop’un yanında asistan, Esra Erol Umut Evleri Projesi’nde gönüllü psikolog ve İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Halen Bartın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktayım. Ayrıca, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Uzun yıllar Prof.Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi, New Life Danışmanlık ve Psikolium Danışmanlık ve Koçluk Merkezi’nde terapist olarak çalıştım.

Eğitimle İlgili Merak Edilenler

Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri gereklidir.

Eğitim sonunda katılımcılara Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı  Sertifika verilecektir. Sertifika Üniversite tarafından hazırlanacaktır. Sertifika kodunuzla birlikte sertifikanızın doğruluğunu sorgulayabilirsiniz.

Eğitimlerimiz Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezinde yapılmaktadır.

Eğitim hakkında bilgi almak için 0530118 8334 numaradan ulaşabilirsiniz.

*Ödeme dekontunuzu  0530 118 8334 numaralı telefona bilgi verebilirsiniz.

*Eğitime 7 gün kala yapılan iptallerde eğitim ücreti yada kapora iade talepleri kabul edilmemektedir.

*Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kişiler eğitim hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılarak kullanabilir.

*Eğitim yeri ve saatiyle ilgili hatırlatmalar 2 gün öncesinden yapılacaktır.

*5 kişi ve üzeri gruplara %10 luk indirim verilmektedir.

Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezi olarak kurumumuza gelen her bir kursiyer bizim için çok değerlidir ve onların haklarını gözetmeye özen gösteririz. Kursiyerlerimizin akıllarında olan eğitim içeriğinde ki zenginlik, eğitimi veren kişinin alanında çalışmaları, yetkinliği ve verilen sertifikanın geçerliliği konusundaki sorulara önem vermekteyiz çünkü kurum olarak gelen meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın kaygılarını göz önüne alarak etik çerçeveye bağlı ilerlemekteyiz. Kursiyerler eğitim aldıklarında konuya hakim olması, akıllarındaki sorulara cevap bulacağı yetkin bir hocadan her sorusunun cevabını alması en temel amacımızdır.

Kursiyerler kurumumuzda aldıkları eğitimlerden sonra profesyonel alanda uygulayabilmeleri için sertifikanın geçerliliği oldukça önemlidir. Gelen kursiyerler bununla ilgili bir problem yaşamaması adına güvenilirliği sağlamlaştırmak için kurumumuzda üniversite onaylı sertifika verilmektedir. Bunun sonucunda kurumumuzda eğitimini tamamlamış kursiyerler rahatlıkla kendi T.C. Kimlik numaralarından sertifikalarını sorgulayabilirler.

Eğitim Başvuru Formu