Çocukluk Evresinden ayrılma ve bireyselleşmeye doğru geçilen bir süreçtir. Bu dönem daha sorgulayıcı, ailelerden biraz daha uzak, sosyal çevreye daha yakın olma süreçlerini barındırdığı problemli bir zaman olabilir. Aileler ve kendileri arasında iletişim kopukluğu olduğu için bu dönem zorlu geçebilir. Bu geçiş evresinde yaşadığı karmaşayı anlayabilmek daha toleranslı davranmak oldukça önemlidir. Marmara Psikoloji, danışanların karşılaştıkları problemlerle baş etmelerini sağlamak ve yetişkinliğe attıkları adımda onları desteklemeyi amaçlar.

Çalışma Alanlarımız;

 • Okul problemleri
 • OKB
 • Depresyon
 • Kaygı
 • Bağımlılık
 • Akran zorbalığı
 • Karşı cins ile ilişkiler
 • Özgül öğrenme güçlüğü
 • DEHB
 • Üstün zekalılar
 • Aile içi çatışma
 • Kimlik bunalımı
 • Yemek yeme sorunları
 • Özgüven, sosyal beceri
 • Agresyon, saldırgan davranış
 • Çekingenlik, utangaçlık
 • Travma, yas