FATMA DARK (MARMARA PSİKOLOJİ DANIŞMANLIK MERKEZİ)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesinde öngörüldüğü üzere, Merkezimizce benimsenen üstün hizmet kalitesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sizleri; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Fatma DARK (Marmara Psikoloji Danışmanlık Merkezi) tarafından aşağıda açıklanan amaç ve yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Merkez tarafından;

 • Çalışanlarının,
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla,
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla 
  • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi  
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla 
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,  
   • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, 
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,  
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
   • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,  
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (İlgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
 • Hissedar/ortaklarının, 
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Mal/ Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
 • Tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin,
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla  
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,  
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Müşteri işlem kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  
   • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • Ürün veya hizmet alan kişilerin,
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,  
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla  
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
   • Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla  
  • Müşteri işlem kategorisindeki bilgileri;
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Görsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
   • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Potansiyel Ürün veya hizmet alacak kişilerin,
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Pazarlama kategorisindeki bilgileri;
   • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
   • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Görsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Merkezimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; 

 • Merkezin tedarikçilerine, iş ortaklarına, avukatlarına, 
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, 
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, arabuluculara, avukatlara, idari ve yasal mercilere

aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, 

Tamamı veri kayıt sisteminin bir parçası olan otomatik, yarı otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerledoğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, Merkezi’mizin resmi e-posta adresine yapılan başvurulardan; 

Merkez personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (resmi e-posta kanalı) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Mekrezi’mizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, 
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Merkezi’imizin meşru menfaat için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Merkez talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Merkezi’miz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kanunun 11. Maddesine göre veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 haklarına sahiptir.

 

 1. Veri Sahibi Başvuru Usulü

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması ZORUNLU olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru formuna www.marmarapsikoloji.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

 

 • Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Kliniği’mizin Osmangazi Mah. Behçet Arabi Cad. 394.Sk. No:2/2 Emir Apt. D:2 Haliliye/Şanlıurfa adresine verebilirsiniz. 
 • E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, info@marmarapsikoloji.com.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Merkezimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecek olup, kanuni haklarımızı saklı tutarız. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili taleplerinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Merkeze daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup üçüncü kişiler hakkında bilgi verilmeyecektir. Merkezin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.