Günümüz yoğun iş temposunda, bazı kişiler ihtiyacı olduğu anda danışmanlık hizmeti alamamaktadır. Farklı ülke ve şehirlerde yaşayan veya sağlık problemlerinden ötürü danışmanlık merkezlerine gidemeyecek durumda veya gitmekte zorlanan kişiler ile internet ortamında görüntülü bağlantı ile yapılan profesyonel psikolojik danışmanlık görüşmelerine online psikolojik danışmanlık veya online danışmanlık ismi verilir.

Mesleki Birlikler Online Danışmanlığı Kabul Etmiştir
Online psikolojik danışmanlık hizmeti ve tele psikoloji kavramları son yıllarda oldukça yaygın hale gelmiştir. Online psikolojik danışmanlık hizmeti Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde sınıflandırılmış psikolojik destek türlerindendir.

Online Danışmanlık Hangi Durumlarda Kullanılmaz ?

 • Şiddetli intihar düşünceleri, depresyon ve kişinin kendine zarar verme riski olduğu gibi durumlarda uygun değildir.
 • Başvuru yapmak isteyen kişinin başkalarına zarar verme riski olduğu durumlarda uygun değildir.
 • Çift danışmanlığı ve aile danışmanlığında bu danışmanlık türü tercih edilmemektedir.
 • Psikiyatrik kriz v psikiyatrik atak yaşayan kişiler için uygun değildir.
 • Disosiyatif bozukluklarda online psikolojik danışmanlık uygun değildir.
 • 18 yaşından küçük kişiler için uygun değildir.
 • Bağımlılık türlerinden alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde uygun değildir.
 • Cinsel danışmanlık alanına giren cinsel işlev bozukluklarında online danışmanlık uygun değildir.
 • Psikotik öyküsü bulunan kişiler için uygun değildir.
   

Online Danışmanlık Görüşmeleri İçin Gereken Teknik Altyapı Nedir?
Online psikolojik danışmanlığın gerçekleştirilmesi için gerekli programların kurulu olduğu bir cep telefonu, tablet veya bilgisayar ile bağlantıya olanak sağlayacak program gereklidir. Yaygın olarak Skype ya da Whatsapp programları tercih edilmektedir.

 
Online Danışmanlık Görüşmesi Nasıl Bir Ortamda Yapılmalı?
Gerek online gerekse yüz yüze yapılan görüşmelerde gizlilik temel koşullardan biridir. Görüşmenin yapılacağı odada paylaşılacak bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmemesi için odada gerekli düzenlenmeler yapılmalıdır.

Görüşme yapılacak odada müzik çalar aletler, televizyon veya benzeri teknolojik aletlerin kapalı olması dikkatinizin dağılmaması ve kendinize daha iyi odaklanmanız açısından önemlidir. Görüşme boyunca sessiz bir ortam oluşturmak ve bu ortamı koruyabilmek gerekmektedir.

Yapılacak görüşmelerde görüşme odasına giren çıkan insanların olmamasına dikkat edilmelidir. Görüşmelerin bölünmemesi adına bazı önlemler alınmalıdır. Ortamdaki cep telefonunun sessiz veya kapalı olmasına dikkat edilmelidir.

Online Psikolojik Danışmanlık Görüşmelerinde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir ?
Online Psikolojik Danışmanlık görüşmeleri görüşmeyi yapacak psikoloğun çalışma programı ve sizin uygun olduğunuz zaman dilimi içerisinde planlanır.
Online Psikolojik Danışmanlık hizmeti Skype ya da Whatsapp programı üzerinden görüntülü ve sesli olarak gerçekleştirilir.
Online Psikolojik Danışmanlık görüşmeleri yüz yüze yapılan görüşmelerle aynı standartlarda uygulanır. Görüşme süresi yaklaşık 40- 50 dakika sürmektedir. Görüşmeler, haftada bir planlanan gün ve saatte yapılmaktadır.
Psikolog görüşme yaptığı danışana yönlendirme yapması gerektiğinde gerekli kurum ve kişilere yönlendirme sağlayabilir.

Online psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen danışan yapılacak online görüşmelerin ses kaydını ve görüntü kaydını izinsiz şekilde almayacağını kabul etmiş olmalıdır. Seansa dair kayıtların izinsiz alınması ve paylaşılması etik kurallara aykırı bir durumdur.