“Oyun” çocukların çevrelerindeki dünyayı keşfetme, beceri öğrenme ve geliştirme biçimidir. Oyun hem çocukların dili hem de özgür sığınaklarıdır. Oyunlarda çocuklar günlük deneyimleri yeniden canlandırır, davranışları, ihtiyaçları, istekleri ve korkularını yansıtan rolleri dener, böylece problem çözme ve kendi kendini düzenleme kapasitelerini geliştirirler. Oyunun, okul öncesi dönem çocuklarının gelişimlerini desteklemekle birlikte, psikolojik bozuklukların tedavisinde de önemli terapötik katkıları bulunmakta ve oyun terapileri pek çok ruhsal sorunda tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Amerikan Oyun Terapisi Derneği’nin tanımlamasına göre oyun terapisi; psikososyal sorunları çözme ve istenilen gelişim düzeylerine ulaşma amacıyla oyunun iyileştirici gücü kullanarak yapılan bir terapi yöntemi olarak tanımlanmıştır (Association for Play Therapy 2014). Başka bir tanıma göre oyun terapisi, çocukların istenmeyen anılarını düzenlemeye yardımcı olan ve alanında uzman bir terapist tarafından çocuklara stres ve kaygı ile baş edebilme becerileri kazandırabilen bir terapi türüdür.

Bu workshop’ta Doç. Dr. Yasemin TAŞ TORUN ile birlikte çocuklarda oyunun yaşlara göre değişimi, oyun terapilerine genel bir bakış, farklı oyun terapisi türlerinin benzer ve farklı yönlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ek olarak oyun terapilerinin klinik pratikte nasıl kullanıldığına dair ipuçları ve deneyimler paylaşılacaktır.

Not: Workshop ücretsizdir, etkinlik formunu doldurduktan sonra karşınıza çıkacak whatsapp grup linkine tıklayarak. Whatsapp grubumuza katılabilirsiniz. Etkinlik linki gruptan paylaşılacaktır.