Şema Terapi Eğitimi

Prof. Dr. Esra YANCAR DEMİR
8 Modül
64 Saat

 

ŞEMA TERAPİ NEDİR?

 Şema terapi, Young ve arkadaşları tarafından, bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikanaliz, bağlanma teorisi ve duygu odaklı terapi unsurlarını birleştiren, integratif, daha yeni bir terapi türüdür. Diğer tedavi seçeneklerine yanıt vermeyen kişilik bozukluklarını ve diğer psikiyatrik bozuklukları tedavi etmeyi amaçlayan bütünleştirici bir yaklaşımdır. Bilindiği üzere karakteriolojik problemlerin klasik bilişsel davranışçı terapi ile çözümlenmesi oldukça zordur. Şema Terapide erken çocukluk döneminde karşılanmayan temel bazı ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkan, erken dönem uyumsuz şemaları tespit etmek ve hastaya bu konuda farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Şema Terapide tedavi yaklaşımları çoğunlukla şemalar üzerinden değil, aktif şemalar ve bunların başa çıkma biçimlerinin birleşimi kabul edilen ‘’mod kavramı’’ üzerinden ilerlemektedir.

Oturumlar içerisinde uygulama yapılması, role play çalışması ve eğitmenin vaka sunumu şeklinde yapılacaktır.

 Şema Terapi Eğitimi tamamlayan katılımcılara özel Prof. Dr. Esra YANCAR DEMİR tarafından ücretsiz her ay belirlenen gün ve saatte düzenli olarak vaka paylaşımı ve soru - cevap etkinliğimiz gerçekleştirilmektedir.

Şema Terapi Eğitimini tamamlayan katılımcılara özel ayrıca ''Şema Terapide Yaşantısal Teknikler'' atölyesine ücretsiz katılım sağlayabilirler. Prof. Dr. Esra YANCAR DEMİR tarafından verilecektir. Atölye katılımcılarına dijital katılım belgesi gönderilecektir.

ŞEMA TERAPİ EĞİTİMİ OTURUM İÇERİKLERİ

 1. Tarihsel Persfektifte Şema Terapi
 2. Şema Terapinin Kavramsal Modeli
 3. Şema Terapide danışanı değerlendirme, formülasyon, Şema Terapi Vaka Formülasyon Örnekleri
 4. Şema Terapide Teknikler
 5. Şema Terapide Terapistin Rolü ve Teropötik İlişkinin Önemi
 6. Yeme Bozukluklarında Şema Terapi Yaklaşımı - Depresyonda Şema Terapi Yaklaşımı
 7. Bağımlılıkta, Borderline, Narsisistik ve C kümesi Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi
 8. İşlevsel Sağlıklı Modlar ve Pozitif şemalar, Erişkinlerin Oyunları

1.OTURUM

Tarihsel Persfektifte Şema Terapi

Oturumun İçeriği

Şema Terapi teorilerini ve tekniklerini doğrudan etkileyen bilişsel davranışçı terapi ve diğer psikoterapilere genel bir bakış

Şema Terapi ve BDT’nin temel farklılıkları

Şema modellerinden ve teorilerinden nasıl yararlanıldığı ve diğer psikoterapi gelenekleri içinde geliştirilen yöntem ve tekniklerin Şema Terapi ’de nasıl kullanıldığı

Jefrey Young tarafından önerilen Şema Terapi gelişiminin 3 dönemi

Oturum Sonunda Katılımcılar

Şema Terapinin tarihi gelişimini

Şema Terapiyi etkileyen ekollerden neden ve nasıl ayrıldığını

Şema Terapi dilini, şema terapide kullanılan temel terimleri ve bunların önemini kavraması planlanmaktadır.

2.OTURUM

Şema Terapinin Kavramsal Modeli 

Oturumun İçeriği

Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar

Baş Etme Biçimleri

Modlar ve Değişimi

Vaka Örnekleri

Oturum Sonunda Katılımcıların

Şema Terapideki kavramları

Bu kavramların klinik pratikte görünüm şekillerini kavramaları

Vaka örnekleri üzerinden tartışabilmeleri amaçlanmaktadır

3.OTURUM

Şema Terapide Değerlendirme, Formülasyon, Kongre Vaka Sunumlarından Örnekler

Oturumun İçeriği

Şema Terapide Değerlendirme

Şema Terapide Formülasyon

Şema Envanterlerinin Klinik Kullanımı

Şema Terapide Vaka Kavramsallaştırma

Kongre Vaka Sunumu Örnekleri

Oturum Sonunda Katılımcıların

Bir vakanın Şema Terapiye Uygunluğunun Nasıl Değerlendirileceği

Eksen 1 Hastalarda Formülasyonun Nasıl Yapılacağını

Tanıda Deneyimsel tekniklerin Kullanımını Anlayıp

Yeni Vaka Kavramsallaştırması Örnekleriyle Pekiştirmeleri Amaçlanmaktadır

4.OTURUM

Şema Terapide Teknikler

Oturumun İçeriği

A) Terapi Dışındaki Hayata Odaklanan Teknikler

B) Terapi İçindeki Hayata Odaklanan Teknikler

C) Geçmiş Deneyimlere Odaklanan Teknikler

Bilişsel, Yaşantısal, Davranışsal ve Ek Teknikler

EMDR ve Şema Terapinin Birlikte Kullanımına Ait Yeni Başlayan Çalışmalar Hakkında Genel Bilgiler

Oturum Sonunda Katılımcıların

Şema Terapide Kullanılan Tekniklerini

Kullanım Mantığını Anlamaları

Tekniklerin Kullanıldığı Vaka Örnekleriyle Bunu Pekiştirmeleri Amaçlanmaktadır

5.OTURUM

Şema Terapide Terapistin Rolü ve Terapötik İlişkinin Önemi

Oturumun İçeriği

Sınırlı Yeniden Ebeveynlik

Empatik Yüzleştirme

Şema Terapisti Olmanın Gerektirdikleri

Terapötik İlişkinin Önemi

Vaka Örnekleri

Oturum Sonunda Katılımcıların

Şema Terapistinin;

Terapötik İlişkideki Rolü

Bu Rolün Tedavideki Önemi

Ve Diğer Terapi Ekollerinden Temel Farklarını Anlamaları Hedeflenmektedir

6.OTURUM

Yeme Bozukluklarında Şema Terapi Yaklaşımı

Depresyonda Şema Terapi Yaklaşımı

Oturumun İçeriği

Yeme bozukluğu olan popülasyonlarda şema modelinin ve terapötik uygulamanın gözden geçirilmesi

Tıkınırcasına yeme bozukluklarında şema terapi uygulamak: Transdiagnostik bir yaklaşım

Yeme bozukluklarının şema terapi değerlendirmesi ve vaka kavramsallaştırılması

Şema terapinin yeme bozukluklarına uygulanması

Şema terapi yaparken karşılaşılan zorluklar

Depresyonda Şema terapi yaklaşımının teorik ve uygulamasına dair genel bir bakış

Oturum Sonunda Katılımcıların

Yeme Bozukluklarında Şema Terapi uygulaması hakkında bir bakışa sahip olmaları hedeflenmektedir

Depresyon hastalarında Şema Terapi uygulaması hakkında bir bakışa sahip olmaları hedeflenmektedir

7.OTURUM

Bağımlılıkta, Borderline, Narsisistik ve C kümesi Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi

Oturum İçeriği

Bağımlılıklarda Şema Terapi yaklaşımına giriş

Bağımlılıklarda Şema Terapi değerlendirmesi ve Vaka kavramsallaştırması

Şema terapinin bağımlılık bozukluklarına uygulanması

Borderline, Narsisistik ve C kümesi Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi yaklaşımı ve Uygulaması

Oturum Sonunda Katılımcıların

Bağımlılıklarda, Borderline, Narsistik ve C Kümesi Kişilik Bozukluklarına Şema Terapi yaklaşımı ve uygulaması hakkında genel bir bakışa sahip olması hedeflenmektedir

8.OTURUM

İşlevsel Sağlıklı Modlar ve Pozitif şemalar, Erişkinlerin Oyunları

Oturumun İçeriği

Sağlıklı Erişkin Sesi Nasıl Güçlendirilir

Mutlu Çocuk Moduna Ulaşmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Pozitif Şemalar da Var Mıdır?

Erişkinler de Oyun Oynar Mı?

Oturum Sonunda Katılımcıların

Şema Terapinin Sağaltım Hedefi Olan;

Sağlıklı Erişkin Sesini Güçlendirme

Mutlu Çocuk Modunu Ortaya Çıkarma Hedeflerine Nasıl Ulaşılacağını Kavramaları

Pozitif Şema Kavramını ve Bunların İçeriğini Öğrenmeleri

Erişkinlerin Oyunlarının Ne Anlama Geldiğini Bilmeleri Hedeflenmektedir

Şema Terapi Eğitimi

Eğitim İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Oturumlar içerisinde uygulama yapılması, role play çalışması ve eğitmenin vaka sunumu şeklinde yapılacaktır.

Şema Terapi Eğitimi tamamlayan katılımcılara özel Prof. Dr. Esra YANCAR DEMİR tarafından ücretsiz her ay belirlenen gün ve saatte düzenli olarak vaka paylaşımı ve soru - cevap etkinliğimiz gerçekleştirilmektedir. 

Şema Terapi Eğitimini tamamlayan katılımcılara özel ayrıca ''Şema Terapide Yaşantısal Teknikler'' atölyesine ücretsiz katılım sağlayabilirler. Prof. Dr. Esra YANCAR DEMİR tarafından verilecektir. Atölye katılımcılarına dijital katılım belgesi gönderilecektir.

Her oturum öncesinde Prof.Dr Esra YANCAR DEMİR tarafından hazırlanan sunum ve materyaller katılımcılar ile paylaşılmaktadır

Eğitim Süresi: Toplam 8 Oturum, 64 saattir 
Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecektir
Saat 19.00 - 23.00 saatleri arası gerçekleştirilecektir
Online eğitimler, Zoom-Meeting üzerinden interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir
 

 • 30 Eylül
 • 03 Ekim
 • 07-10 Ekim
 • 14-17 Ekim
 • 21-24 Ekim
 • 28-31 Ekim
 • 04-07 Ekim
 • 11-14 Ekim
 • 18-21 Ekim

 • Psikologlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikiyatristler
 • Psikiyatrist asistanları
 • Psikoloji ve PDR bölümlerin 4. sınıf öğrencileri
 • Psikiyatri hemşireleri

Marmara Psikolojiye ait eğitmen imzası ile birlikte katılım belgesi verilecektir

Katılım belgesi kargo yolu ile adresinize iletilecektir.

Öğrenci belgeniz veya mezuniyet belgeniz gerekmektedir.

 

 • Kontenjan sınırlı olduğu için ücret ödeme sırasına göre kesin kayıt yapılmaktadır.
 • 3-4 kişilik gruplarda %5 bulunmaktadır. 
 • 5-9 kişilik gruplarda %10 indirim bulunmaktadır.
 • 10 kişi ve üzeri gruplarda %15 indirim bulunmaktadır. 
 • Eğitime kayıt olduktan sonra yapılan iptallerde kapora iadesi yapılmayacaktır. Eğitim başladıktan sonra yapılan iptallerde ise eğitim ücreti iadesi yapılmayacaktır. 
 • Kişiler katılamadığı  2 modüle bir sonraki eğitim grubu ile ücretsiz katılabilirler. Marmara Psikoloji tarafından bilgilendirilmesi yapılır. 2 modül devamsızlığı geçmesi halinde belge almaya hak kazanamaz. İsterse yapılacak olan sonraki eğitim gruplarına yeni fiyat üzerinden kayıt yaptırabilir.
 • Eğitim hakkında bilgi almak için 0530118 8334 numaradan ulaşabilirsiniz.
 • Ödeme dekontunuzu  0530 118 8334 numaralı telefona bilgi verebilirsiniz.

 Marmara Psikoloji olarak kurumumuza gelen her bir kursiyer bizim için çok değerlidir ve onların haklarını gözetmeye özen gösteririz. Kursiyerlerimizin akıllarında olan eğitim içeriğinde ki zenginlik, eğitimi veren kişinin alanında çalışmalar ve  yetkinliğine  önem vermekteyiz çünkü kurum olarak gelen meslektaşlarımızın ve meslektaş adaylarımızın kaygılarını göz önüne alarak etik çerçeveye bağlı ilerlemekteyiz. Kursiyerler eğitim aldıklarında konuya hakim olması, akıllarındaki sorulara cevap bulacağı yetkin bir hocadan her sorusunun cevabını alması en temel amacımızdır.
 

Prof. Dr. Esra YANCAR DEMİR - ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Esra YANCAR DEMİR, 1977 yılında doğmuş olup, Tıp Fakültesi eğitimini 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2001-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Asistan Doktor olarak görev almış ve 2006 yılında "Major depresyonlu hastalarda mizaç özellikleri: Klinik Özellikler ve Alt Tiplerinin Karşılaştırılması" adlı teziyle Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Prof. Dr. Esra Yancar Demir, kariyerine 2006-2011 yılları arasında Ordu Boztepe Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak devam etmiş, ardından 2012-2016 yılları arasında Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında ise aynı anabilim dalında Anabilim Dalı Başkanı Doçent olarak görev almıştır. Ayrıca, 2018 Nisan-2019 Haziran tarihleri arasında Ordu Medical Park Hastanesi'nde görev yapmıştır. 2021-2022 yılları arasında Profesör unvanını elde etmiştir.

Bilişsel Davranışçı Terapi alanında uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Esra Yancar Demir, ABD'deki Academy of Cognitive Therapy ve Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği tarafından sertifikalandırılmış bir psikoterapisttir.Aynı zamanda, International Society for Schema Therapy (ISST) tarafından sertifikalandırılmış bir şema terapisti olup, çeşitli toplantı ve psikoterapi derneklerinde bilgilendirici eğitimler ve sunumlar gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Esra Yancar DEMİR, ayrıca sertifikalı bir EMDR ve eğitimli bir destekleyici psikoterapi ile sistemik aile terapisi uygulayıcısıdır. Kendisi, alanında zengin deneyim ve bilgi birikimine sahip olan saygın bir akademisyen ve uzman olarak tanınmaktadır.

İdari Görevler

ORDU MEDİCAL PARK HASTANESİ PSİKİYATRİ PLK

ULUSLARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/BÖLÜM BAŞKANI

Anabilim Dalı Başkanı      ORDU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİBÖLÜMÜ/RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.  2015 International Society for Schema Therapy-ISST, Üye , 2014

2.  Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Üye, 2014

3.  Türkiye Psikiyatri derneği, Üye

4.  EMDR derneği, üye

5.  ACT (Academy of Cognitive Therapy), üye

6.  Türkiye Psikiyatri derneği, Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB Koordinatörü (2018-halen)

7.  Türkiye Psikiyatri derneği, Yeterlilik Yürütme Kurulu üye, sınav  alt kurulu başkanı (2017-2021

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1      YANCAR DEMİR ESRA,ÖZCAN TUBA ŞAZİYE (2015).   Evaluating the relationshipbetween education level and cognitive impairment with the Montreal CognitiveAssessment Test. Psychogeriatrics, Doi: 10.1111/psyg.12093, (Kontrol No: 1526740)

A.2      ÖZCAN TUBA ŞAZİYE,BENLİ ERDAL,YANCAR DEMİR ESRA,ÖZER FAHRİYEFERİHA,KAYA YASEMİN, haytan erol (2015).  The relation of sexual dysfunction todepression and anxiety in patients with Parkinson’s disease.  Acta Neuropsychiatrica,27(01), 33-37., Doi: 10.1017/neu.2014.33, (Kontrol No: 1529726)

A.3       ENGİNYURT ÖZGÜR,özer erdal,gümüş burak,YANCAR DEMİR ESRA,ÇANKAYASONER (2014).

Evaluation of suicide cases in Turkey, 2007–2012.  Medical Science Monitor, 20, 614-623., Doi:

10.12659/MSM.890689, (Kontrol No: 1529704

A.4      KOYUNCU AHMET,ERTEKİN ERHAN,DEVECİ ERDEM, ASLANATA ERTEKİN BANU,YÜKSEL ÇAĞRI, ÇELEBİ,FAHRİ, BİNBAY ZERRİN,YANCAR DEMİRESRA,TÜKEL MEHMET RAŞİT (2015). Age of onset in social anxiety disorder: Relation to clinical variables and major depression comorbidity. Ann Clin Psychiatry, 27(2), 84-89., (Kontrol No: 1529733) 

A.5       ÖZCAN TUBA ŞAZİYE,YANCAR DEMİR ESRA (2014).  Investigation the CognitiveImpairment in

Diabetes Mellitus Type 2 with Moca Test.  African Journal of Psychiatry, 17(06), Doi:10.4172

/1994-8220.1000166, (Kontrol No: 1583810)

A.6      Ertekin Erhan,Fahri Çelebi,Koyuncu Ahmet,Uysal Ömer,YANCAR DEMİRESRA,TÜKEL MEHMET RAŞİT  Predictors of early or late treatment seeking inpatients with social anxiety disorder. Annals of Clinical Psychiatry, (Kontrol No: 1641803)(Yayın Kabul Edildi Basım Aşamasında)

A.7      YANCAR DEMİR ESRA,aslihan sayin (2014).  Prolongation of Hyperprolactinemia byClozapine: A Case Report.  Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 1, Atıf Sayısı: 1,Doi: 10.5455/bcp.

20131127065702, (Kontrol No: 1529707)

A.8      YANCAR DEMİR ESRA,özgül gözlükaya,hülya yazar (2014).  Hyperprolactinemiaconnected with venlafaxine: a case report.  Anatolian Journal of Psychiatry, 15(1), 1, AtıfSayısı: 1, Doi: 10.5455

/apd.46121, (Kontrol No: 1529705)

A.9      KORKMAZ MUKADDER,YANCAR DEMİR ESRA,KORKMAZ HAKAN,BATMAZ TİMUR(2013).  Objective Tinnitus Due to Voluntary Palatal Myoclonus in an 8-year-old Girlwith Attention Deficit Hyperactivity Disorder.  Int. Adv. Otol, 9(3), 423-426., (Kontrol No: 1583857)

A.10    behcet cosar,YANCAR DEMİR ESRA,taner ender (2006).  Comparison of theeffectiveness of reboxetine versus fluoxetine in patients with atypical depression: Asingle-blind, randomized clinical trial.  Advances in Therapy, 23(6), 974-987., Atıf Sayısı: 18, Doi: 10.1007/bf02850218, (Kontrol No: 1529690)

A.11    YANCAR DEMİR ESRA,SOYGÜT PEKAK GONCA (2014).   Evaluation ofrelationship between schemas and panic disorder through a case treated with schematherapy.  Journal of Cognitive- Behavioral Psychotherapy and Research, 1, Doi: 10.5455/JCBPR.47948, (Kontrol No: 1529722)

A.12    YANCAR DEMİR ESRA,ÖZCAN TUBA ŞAZİYE,ÖZER FAHRİYEFERİHA,PARLAKOĞLU BİLGE, ENGİNYURT ÖZGÜR,ÇANKAYA SONER (2014).Restless legs syndrome  and depression- anxiety disorder association in anemic patients.  Journal of Experimental and Clinical Medicine , 31 (4), 225-229., (Kontrol No: 1584012)

A.13    TAŞ NİLAY,YAĞAN ÖZGÜR,YANCAR DEMİR ESRA, MUTLU TUĞÇE (2015).  Retrospective analysis of the intoxication cases followed in an intensive care unit..  J.Exp. Clin. Med, 32, 51-54., Doi:  , (Kontrol No: 1586199)

A.14     ENGİNYURT ÖZGÜR,ÖZER ERDAL,YANCAR DEMİR ESRA,YILDIRIM ALİ,ÇANKAYASONER (2014).

Evaluation of Juvenile Delinquency Cases.  Journal of Medicine and Medical Research,2(2), 22-

28., (Kontrol No: 1583947)

A.15     YANCAR DEMİR ESRA (2014).  Famale Postmenepousal Patient Having Orgasmswhile Sleeping.

Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 270-271., Doi:10.5350

/dajpn2014270313, (Kontrol No: 1529727)

A.16    YANCAR DEMİR ESRA,LEVENT SÜTÇİGİL (2013).   SEKONDER DELÜZYONELPARAZİTOZ’UN (EKBOM SENDROMU) BİR OLGU

ÜZERİNDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ. AJCI, 7(3), 171-175., (Kontrol No: 1529720)

A.17    YANCAR DEMİR ESRA,ÖZCAN TUBA ŞAZİYE,ENGİNYURT ÖZGÜR   Lithiuminteraction with diclofenac sodium: A case report.  Anatolian journal of ClinicalInvestigation, (Kontrol No:1624017)(Yayın Kabul Edildi Basım Aşamasında)

 A.18     YANCAR DEMİR ESRA,ÖZCAN TUBA ŞAZİYE,ÖZER FAHRİYE FERİHA (2013). Comorbidity of Weber

Syndrome and Holmes Tremor: A case report.  Cumhuriyet Medical Journal,35(4/Supplement),

10-12., Doi: 10.7197/1305-0028.1978, (Kontrol No: 1526748)

A.19    TAŞ NİLAY,YANCAR DEMİR ESRA (2016). Elektrokonvulsif Tedavide Anestezi veYeni Bir Yaklaşım; Rokuronyum-sugammadeks.  Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(1):76-84., (Kontrol No: 1623901)

A.20    YANCAR DEMİR ESRA,TAŞ NİLAY (2016). Bir Üniversite Hastanesinde Beş YıllıkElektrokonvülzif Tedavi Uygulamasıyla İlgili Özellikler.  Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiDergisi, 41(2):242-247., (Kontrol No: 1623874)

A.21    ÇELİK VELİ ONUR,YANCAR DEMİR ESRA (2016). Zorbalık (’Bullying)’ terimininYıldırma (‘Mobbing) terimden farklılıkları ve Sporcular arasında Zorbalığa MaruzKalmanın Psikolojik Sonuçlarıyla İlgili Bir Gözden Geçirme [The differences between bullying and mobbing and the psychological outcomes of bullying among athletes: areview].  Archives Medical Review Journal, volüm:25,number:2,pp.152-162 (11).,(Kontrol No:1623949)

A.22   KAYA YASEMİN, YANCAR DEMİR ESRA, KESKİN HAVVA, KAYA AHMET, BEKTAŞ OSMAN (2016). Psychosomatic disorders relationship between metabolic syndrome and panic disorder. Abat Medical Journal,5(2): 91-100.

A.23    ÖZCAN TUBA ŞAZİYE,YANCAR DEMİR ESRA,İŞCANLI MURAT DOĞAN (2017). Primaryheadache associated with sexual activity: A case report-Seksuel aktivite ile ilişkili primerbaş ağrısı: Olgu sunumu.  Ağrı Dergisi, 29 (2):79-81.,(Kontrol No: 1623980)

A.24     KAYA YASEMİN, ÖZER FERİHA, BENLİ ERDAL, HELVACI YILMAZ, AYDEMİR TUBA, YANCAR DEMİR ESRA (2017). Evaluation of sexual dysfunction in Parkinson’s disease between two different regions of Turkey. Clinical Neurology and Neurosurgery, 161:117-120. 

A.25    ESNAFOĞLU ERMAN, YANCAR DEMİR ESRA (2017). Hallucination and priapism associated with methlphenidate usage:Two case reports. Indian J Psychiatry, 59(3): 386-387. 

A.26   ORAK OYA SEVCAN, GÖK UĞUR HACER, YANCAR DEMİR ESRA, YAMAN AKTAŞ YEŞİM, DURMA HATİCE (2017). Determining the effect of beliefs about mental illness on treatment seeking behaviors of family members of a person with a mental disorder. International refereed journal of nursing researches, January/February/March/April Winter Spring Issue:9, 96-114.

A.27   ESNAFOĞLU ERMAN, YANCAR DEMİR ESRA, ÇETİNKOL YELİZ, ÇALGI MUSTAFA KEREM, ERDİL ABDULLAH, YURDAKUL ERTÜRK EMİNE, DAĞLI ABDULLAH (2017). The Seroprevalance of Antibodies to Toxoplasma Gondii Among Children with Autism. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30:309-315.

A.28  OLGUN YAZAR HÜLYA,YAZAR TAMER,YANCAR DEMİR ESRA,ÇANKAYA SONER,ENGİNYURT ÖZGÜR (2018). Assessment of Mental Health of Carers According to Patient Stage of Idiopathic  Parkinson’s Disease. Ideggyogy Sz,71(5-6):205-212.

A.29  KARABEKİROĞLU AYTÜL, YANCAR DEMİR ESRA,AKER SERVET, KOCAMANOĞLU    BİRSEN,          SIRMALI KARABULUT GAMZE (2018). Predictors of depression and anxiety among caregivers of hospitalized advanced cancer patients. Singapore Med J,1-18.

A.30     YAZAR TAMER, OLGUN YAZAR HÜLYA, YANCAR DEMİR ESRA, ÖDEMİR FATİH, ÇANKAYA SONER, ENGİNYURT ÖZGÜR (2018). Assessment of the mental health of carers according to the stage of patients with diagnosis of Alheimer-type dementia.Neurol Sci, 39(5):903-908. 

A.31   AŞKAN BESTE NEVİN, YANCAR DEMİR ESRA, ÇANKAYA SONER, ENGİNYURT ÖGÜR, KARABULUT MELİKE (2018). Mental Health Status of Caregvers of Patients in Home Health Unit and Palliative Care Services. Symrna Tıp Dergisi, 3: 22-30.

A.32     ÇANKAYA SONER, YACAR DEMİR ESRA, ENGİNYURT ÖGÜR, KARAKAYA YEŞİM, KARA ŞEVKET METİN, KARAMAN ÖMER, DEDE ÖBAY, GÜNDAY ALTUN (2018). Symrna Tıp Dergisi, 3: 7-13.

A.33    OLGUN YAZAR HÜLYA, YAZAR TAMER, GÜNDAY ALTUN, YANCAR DEMİR ESRA, ÇANKAYA SONER, ENGİNYURT ÖZGÜR, ALTUNKAYNAK YAVUZ (2018). Assessment of the Mental Health of Caregivers of Patients Assessed as Severely Disabled due to Neurogical Diseases in Health Organizations. Smyrna Tıp Dergisi, 1:1-10. 

A.34   ASLAN ALİ, KAYA YASEMİN, ÇIRAKOĞLU ABDULLAH, BENLİ ERDAL, YANCAR DEMİR ESRA, ÇALGIN MUSTAFA KEREM (2019). Neutrophil-Lymphocyte Ratio Could Be a marker for Erectile Dysfunction. Urol J. 5;16 (2): 216-220. 

A.35    DEMİR YANCAR ESRA, KAYA YASEMİN, COŞAR BEHCET, ÖZCAN TUBA, ENGİNYURT ÖZGÜR (2021). Dysfunctional Fear of Progression in Diabetes Mellitus Patients and Association with HbA1C Level. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, doi: 10.5355/JCBPR.80462.

A.36     GÜNAYDIN NEVIN, KAŞKO ARICI YELIZ, Y KUTLu FATMA, YANCAR DEMIR ESRA (2022).  The Relationship Between Problematic Internet Use In Adolescents and Emotion Regulation Difficulty and Family Internet Attitude. J. Community Psychol. 2022 Mar; 50 (2): 1135-1154. Doi: 10/1002/jcop. 22708. Ebup.2021 Sep 18

 

EĞİTİME BAŞVURMAK İSTİYORUM