Tanıdan Tedaviye Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi

Prof. Dr. Özalp EKİNCİ
10 Modül

Modül 1. Bebeklikten çocukluğa gelişim: Normal, sınırda ve anormal gelişimin ayırımı 

Modülün Amacı Katılımcıların, bebeklikten çocukluğa gelişimi öğrenmesi; normal, sınırda ve anormal gelişimin ayırımını yapabilmesi

Modülün İçeriği

 • Dil gelişimi
 • Bilişsel gelişim
 • Psikososyalgelişim
 • Akran etkileşimi ve oyun gelişimi


Modül Sonunda Katılımcılar; 

 • Hayatın ilk yılından itibaren bebeklerde konuşmanın ve sosyal iletişim becerilerinin hangi basamaklarda ve hangi dönemlerde geliştiğini
 • Düşünce ve bilişsel gelişimin nasıl ilerlediğini
 • Bebeklikten ergenliğe pikososyalgelişimin nasıl devam ettiğini
 • Akran etkileşimi ve oyun gelişiminin basamaklarını
 • Tüm bu gelişim basamaklarında normal, anormal ve sınırda gelişimin nasıl belirlendiğini öğrenecekler.

Modül 2. Otizm Spektrum bozukluğu

Modülün Amacı Katılımcıların OSB’nin tarihini öğrenmesi, bebeklikten yetişkinliğe OSB’nin tanımını ve yaşa özgü belirtilerini kavraması ve aileye OSB ile ilgili doğru bilgilendirme yapabilir hale gelmesi

Modülün İçeriği

 • OSB’nin tanımı
 • OSB’nin tarihi
 • Bebeklikte OSB Belirtileri
 • Erken çocuklukta OSB Belirtileri 
 • Ergenlikte OSB Belirtileri
 • Yetişkinlikte OSB Belirtileri
 • Ailenin bilgilendirilmesinde uyulması gereken kurallar
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • OSB’nin genel özelliklerini, OSB’nin tarihsel gelişimini, doğumdan itibaren bebeklikte, erken çocuklukta, ergenlikte OSB Belirtilerini, yetişkinlikte OSB’nin nasıl belirtilerle gittiğini ve ailenin bilgilendirilmesinde uyulması gereken kuralları ayrıntılı olarak öğrenecekler ve olgu örnekleri ile alıştırma yapma olanağı bulacaklar.

Modül 3. OSB’de Tanısal Değerlendirme

Modülün Amacı Katılımcıların OSB’nin tanı kriterlerini ve ilgili ölçek ve testleri kullanarak, kapsamı bir tanısal değerlendirme yapmayı öğrenmesi ve OSB ile karışabilecek durumlar hakkında bilgi sahibi olması

Modülün İçeriği

 • OSB’de DSM kriterlerinin kullanımı ve yorumlanması
 • OSB’de yapılandırılmış görüşme teknikleri
 • CARS, ABC, SDKL ve diğer ölçeklerin kullanımı
 • Gelişim ve Zeka testlerinin yorumlanması
 • Nörolojik inceleme ve EEG
 • OSB ile karışabilen durumlarda ayırıcı tanı
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması

Modül Sonunda Katılımcılar;

 • OSB’de DSM kriterlerinin kullanımını, ölçek ve testlerin yerinde kullanımını ve doğru yorumlanmasını, olguların zeka becerilerini doğru tanımlamayı öğrenecek ve olgu değerlendirmesi ile ilgili alıştırma yapma olanağı bulacak.

Modül 4. OSB Alt Tipleri

Modülün amacı; Katılımcıların OSB’nin alt tiplerini klinik belirtiler, nöropsikolojik işlevler ve gelişimsel özelliklerine göre ayırt edebilmesi ve doğru tanıyı bulmayı öğrenmesi

Modülün İçeriği:

 • Asperger Sendromu
 • Yüksek fonksiyonlu Otizm
 • Hafif OSB/Atipik otizm
 • OSB ve Zihinsel gerilik
 • Genetik sendromlar ve OSB
 • OSB ve işitme kaybı
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması

Modül Sonunda Katılımcılar;

Toplumda çok merak edilen Asperger sendromu, atipik otizm ve yüksek fonksiyonlu otizm gibi OSB alt tiplerini, klinik özellikleri ve eşlik eden durumlarla birlikte kapsamlı şekilde öğrenecek ve olgu örnekleri ile alıştırma yapma olanağı bulacak.

Modül 5. OSB’nin Etiyolojisi ve Yeni Tedavi Arayışları

Modülün amacı: Katılımcıların OSB’nin görülme sıklığı ve etiyolojisi ile güncel bilimsel veriler öğrenmesi ve olguların tedavi ve gidişatları ile ilişkisini bilimsel veriler ışığında yorumlayabilmesi

Modül İçeriği:

 • Prevalans: OSB gerçekten artıyor mu?
 • OSB’nin genetiği hakkında son gelişmeler
 • Çevresel faktörlerin OSB’de yeri
 • OSB’de beyin-barsak aksı ile
 • Oksitosinin OSB’deki yeri
 • Gaba ve Glutamat sistemleri
 • Gelecek dönem için aday ilaç tedavileri

Modül Sonunda Katılımcılar; OSB’nin görülme sıklığı ve ilişkili genetik, çevresel ve tıbbi etmenlerle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olacak; gelecek dönem aday tedavilerle ilgili en güncel bilgileri öğrenmiş olacak.

Modül 6. OSB’de Davranışsal Sorunların ve Eş Tanıların Tedavisi

Modülün Amacı: Katılımcıların OSB’ye eşlik eden davranışsal ve emosyonel bozuklukların belirtilerini öğrenmesi, doğru olarak tanımlaması ve yaklaşım ilkelerini kavraması

Modül İçeriği:

 • Agresif davranışlar
 • Basmakalıp hareketler
 • DEHB
 • OKB ve tik bozukluğu
 • Kaygı bozuklukları
 • Depresif bozukluklar
 • Epilepsi

Modül Sonunda Katılımcılar: OSB’nin genel belirtileri arasında yer alan basmakalıp davranışlar ve sık olarak eşlik eden agresif davranışlar, DEHB, OKB, tik bozukluğu, kaygı bozuklukları ve depresif belirtirler gibi yakınmaları doğru olarak tanımlayacak ve tedavilerinin prensiplerini öğrenecek.

Modül 7. Hayat Kalitesi ile İlgili Müdahaleler

Modülün Amacı: OSB’li olgularda hayat kalitesini olumsuz etkileyen ve sık görülen uyku sorunları, yeme bozuklukları, sosyal hayata katılım güçlükleri, okul problemleri gibi genel sorunlar ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak

Modül İçeriği:

 • OSB’de uyku sorunlarına yaklaşım
 • OSB’de yeme sorunlarına yaklaşım
 • Sosyal hayatta katılım için kademeli yaklaşım
 • Okul problemleri
 • Ergenlik sorunlarına yaklaşım
 • Yetişkinlikte bağımsız hayat için müdahaleler
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması

Modül Sonunda Katılımcılar: OSB’li çocuk, ergen ve yetişkinlerin hayat kalitelerini artırıcı müdahaleler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacak ve olgu örnekleri üzerinde alıştırma yapma olanağı bulacak.

Modül 8. OSB’de Otizm Erken Müdahale Programları ve Önleyici Yaklaşımlar

Modülün Amacı: OSB’li 2 yaş ve öncesi olgularda erken dönemde uygulanacak yaklaşımlar ve riskli bebeklerde önleyici müdahaleler hakkında bilgi sahibi olmak

Modül İçeriği:

 • M-CHAT tarama testi ve takip görüşmesinin kullanımı
 • Hayatın ilk yılı için erken müdahale programları
 • Bebeklik çağında doğru uyaran sunumu 
 • Önleyici ebeveynlik uygulamaları
 • Oyunun sosyal gelişimde kullanımı
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması

Modül Sonunda Katılımcılar; Riskli bebeklerin tarama yöntemlerini, 2 yaş ve öncesinde belirtileri olan çocuklar için erken dönemde uygulanabilecek müdahale yöntemlerini ve ebeveynlere öğretilebilecek sosyal&davranışsal müdahaleleri öğrenecekler ve olgu üzerinde alıştırma imkanı bulacaklar. 

Modül 9. OSB’de Davranış Temelli Eğitsel Yaklaşımlar

Modülün amacı: OSB’de uygulanan davranışsal temelli eğitim yaklaşımlarını, genel ilkeleri ve uygulama basamakları ile öğrenmek; PRT yöntemi ile doğal ortamda uygulanabilecek eğitsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Modülün İçeriği:

 • Özel eğitim yaklaşımlarının temel özellikleri ve uygulama ilkeleri
 • Ailelerin uygulayacağı doğal yöntemler ve temel tepki eğitimi (PRT)
 • Sosyal motivasyon ve iletişim için doğru fırsatların sunulması
 • OSB’de dil gelişimi için aile temelli eğitim programı
 • Olgu örneği ve interaktif grup çalışması 

Modül Sonunda Katılımcılar; OSB’de uygulanan özel eğitim yaklaşımları ile ilgili genel bilgi sahibi olacaklar; ailelerin evde ve doğal ortamda uygulayabileceği temel tepki eğitimi (PRT)’nin genel ilkelerini öğrenecekler ve dil gelişimi üzerine doğal ortamda uygulanabilecek yöntemlerle ilgili alıştırma imkanı bulacaklar.

 

Modül 10. Tanıdan Tedaviye Olgu Örnekleri Üzerinde Supervizyon 

Modülün Amacı: Katılımcıların getireceği olgu örnekleri üzerinde, kurs boyunca anlatılan bilgiler ve uygulamalar kullanılarak genel supervizyon çalışması yapılması.

Modül Sonunda Katılımcılar; Tanıdan tedaviye ve sosyal yaklaşımlara bir olgunun nasıl yönetileceği ile ilgili alıştırma olanağı bulacaklar.

 

Prof. Dr. Özalp Ekinci tarafından, eğitimi tamamlayan katılıcımlara, önceden planlanan tarihlerde ve gruplar halinde 1 günlük klinik süpervizyon verilecektir.

 

Prof. Dr. Özalp Ekinci

SBÜ Çocuk Psikiyatrisi AB Dalı Başkanı

Erenköy Kliniği Eğitim Sorumlusu

Otizm Araştırma Merkezi müdürü

Uluslararası sertifikalı Temel Tepki Öğretimi (PRT) uygulayıcısı

Çocuk Uyku Tıbbı uzmanı

                     

20 yıllık klinik ve öğretim üyeliği deneyimi

Amerika Birleşik Devletleri tecrübesi

 

Tanıdan Tedaviye Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi
EĞİTİME BAŞVURMAK İSTİYORUM