Terapötik Kartlar Eğitimi

Dr. Nevin DÖLEK
2 Gün
16 Saat

Amaç: Katılanlara danışmanlık çalışmalarında ve eğitimlerde metafor kullanımı ve metaforları içeren rüyalar, hastalıklar, oyuncak ve terapötik kartların ne şekilde kullanılacağına ilişkin beceri kazandırmak.

Atölye çalışması öğrenmenin yanı sıra  aktif yaşantısal deneyimleme etkinliklerini içermektedir.

İçerik:

Sembol ve kartların yaratıcılık geliştirmede kullanımı

Sembol ve kartların eğitimlerde kaynaştırma ve grup birlikteliği geliştirme amaçlı kullanımı

Psikolojik danışmanlık ve terapilerde metafor ve sembol kullanımı

Sembol ve kartların problem çözme ve çözüm odaklı kullanımı

Rüyaların duygu sağaltımı ve problem çözmede kullanımı

Bir ifade biçimi olarak hastalık aracılığıyla duygu farkındalığı

Kart ve oyuncakların ilişki farkındalığında kullanımı

Terapötik Kartlar Eğitimi