Verilen Eğitimler

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Terapötik Kartlar Eğitimi
Oyun Terapisi Eğitimi
Çocuk Resimleri Yorumlama Eğitimi
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi