Aile danışmanlığı, yasalarla belirlenmiştir ve aile bireylerine verilen hizmet olarak adlandırılır. Aynı çatı altında yaşayan insanların, evlilik, ayrılık ya da boşanma süreçlerinde yaşadıkları kişisel ya da ailesel problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olunur. Bireylerin kırgınlıkları, diğer aile üyeleriyle yaşadıkları sorunlar ya da yeni yaşama geçmenin zorlukları konusunda destek aldıkları psikoterapi sürecidir.

Aile Danışmanı Nedir?
Aile danışmanı, aile üyelerinin aralarında bulunan ilişkilerdeki sorunları açığa çıkaran ve bireylerin bu sorunlar hakkında farkındalık kazanmalarına neden olan kişilerdir. Danışman bu süreçte;

Aile bireylerinden herkesin diğer kişileri saygı ile dinleyip anlamasına
Bireyler arasında oluşan görüş ayrılıkların farkında olunmasına
Bireylerin ortada yer alan soruna yönelik konuşmalarına
Duygu ve düşüncelerin net bir şekilde açığa çıkarılmasına
Kırıcı ya da incitici tavırlarda bulunulmamasına
Değerleri olduğu gibi kabul etmeye
Beklentilerin açık bir dille ifade edilmesine yardımcı olur.


Aile danışmanlığı konusu bireyi tek başına değil de aile içinde ele aldığı için diğer psikoterapi ekollerinden ayrılır. Bütüncül bir yaklaşımla tüm aile değerlendirildiği için sonuca daha rahat ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan ya da çıkacak olan sorunlar bireysel olarak değil de ailesel olarak değerlendirilir.

Aile terapisi seansları, bireysel olarak değil tüm aile bireyleri ele alınarak yapılır. Hatta olası durumlarda aileyi dışardan etkileyen büyükanne ya da büyük baba gibi akrabaların da görüşleri dinlenir. Böylece sorunlu birey değil de bütünsel bir yaklaşım ele alınır.

Aile danışmanlığındaki amaç; aile içinde yaşanan sorunlar, ölüm, kronik hastalıklar, ayrılık, boşanma gibi durumlarda bireylere psikolojik açıdan destek olmaktır. Bu anlamda işlenen konu açık ve nettir. Aile bireylerinin yaşadıkları sorunların çözümü ve kişilerin birbirlerine olan davranışlarında iyilik hali sağlanır. Belirgin ve esnek olarak çizilen sınırlar sayesinde daha sağlıklı bir çatı altında yaşamaları konusunda destek verilir.

Aile terapisinde hasta olan birey değil de tüm aile ele alındığı için bütüncül bir yaklaşımla aileye daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulur. Oluşan sorunun kökeni ve çözümü hakkında kişilere farkındalık kazandırılır. Bireyde meydana gelen ve tüm aileyi etkileyen problemlerin çözümüne yönelik terapi çeşitleri uygulanır. Terapide aile üyelerinin aralarındaki patolojik durumlar değerlendirilir ve ilişkilerde aksayan yönler bulunup ortaya çıkarılarak diğer üyelerin de bunu görmeleri sağlanır. Böylece bireysel ve ailesel yaklaşımla yaşanan olumsuzluklar iyilik haline dönüştürülmeye çalışılır

Aile Danışmanı Ne İş Yapar?
Aile danışmanı, aile üyeleri arasında oluşan sorunların, aileyi etkileyişi üzerinde durarak gerekirse çatıyı oluşturan herkesin katılımıyla çözümler arayan uzman kişilerdir. Var olan sorunlara bütüncül bakış açısıyla yaklaşarak; roller, kurallar ya da problem çözme gibi yetilerin kazandırılmasını amaçlar. Danışmanlık süreci boyunca, yapılan psikoterapilerde aile bireylerine çeşitli testler uygulanır ve sonuçları değerlendirilir. Sorunlar belirlendikten sonra kişilerin algısı ve farkındalığına göre ortalama 5-10 seans süren danışmanlık hizmetleri verilir. Sonuçta her bir bireye sağlıklı bir ruh hali kazandırılarak aile çatısı altında huzurlu bir şekilde yaşama becerisi kazandırılır.

Aile sorunları önemli olduğu için aile danışmanlığı alacağınız kişinin bu konuda uzman olmasına önem vermeniz gerekir. Konuyla ilgili yüksek lisans yapmasına ya da aile danışmanlığı alanında özel eğitimler sonucunda belgelerinin olmasına dikkat etmenizde fayda var.

İlişki ve evliliklerin temelinde saygı, sevgi, güven, arzu, kişilerin birbirlerinde hazzı yakalayabilmesi, karşılıklı kabulü ve bunların hepsini bir denge üzerinde yürütmesi en önemli faktörlerindendir. Çiftlerin veya eşlerin karşılıklı olarak birçok duyguyu beklemesi, kişilerden birinin bazı zamanlarda bunları karşılayamaması ilişkileri zedeleyebilmektedir. Farklı fizyolojik ve psikolojik temel yapıya sahip kadın ve erkek ilişkilerinde çoğu zaman sorun yaşanabilmektedir. Kültürel ve sosyal faktörlerinde buna eklenmesiyle ilişkiler çıkmaza girebilir ve çatışmalar başlayabilir.

Marmara psikoloji, Aile ve Çift Danışmanlığın da bireylerin çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerindeki yaşadığı önemli olayları birebir çalışarak alt dinamikleri anlamaya ve bu olayların evlilik ve ilişkilerine yansımasını değerlendirir.

Marmara psikoloji, çiftlerin biz anlayışı içerisinde kişisel beklentilerini anlayıp, beraber alternatif düşünebilme ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik hedefler belirler. Bununla birlikte kadın ve erkek rollerinin ayrışmasını sağlamak da önemlidir, problemlerle nasıl baş edecekleri konusunda beceri kazandırabilmeye yönelik çalışmalar yapar. Çiftler arasında denge, empati ve güçlü iletişim kurabilme amaçlar. Bu yapıların kazandırılmasıyla birlikte çiftlerin yeniden bağların ve iletişimin kuvvetlenmesini sağlar.

Çalışma Alanlarımız;

 • Aile Çatışmaları
 • İlişkisel temel ihtiyaçlar
 • Çiftlerin iletişim problemleri
 • Ailede Sorun Çözme yolları
 • Aldatma ve Aldatılma (Sadakatsizlik)
 • Boşanma Süreci ve Çocuk
 • Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek
 • Çiftlerde Uzlaşma Problemi
 • Duygusal eksiklik
 • Evliliğe Hazırlık
 • Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı
 • Evlilikte İletişim Sorunları
 • İş – Özel Hayat Arasındaki